Триває прийом слухачів на навчання

Національна академія державного управління при Президентові України (далі Націольна академія)- це головний державний заклад вищої освіти України заклад вищої освіти України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, в якому триває прийом слухачів на навчання з наданням освітнього ступеня магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням та за договорами (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Строк навчання за всіма формами навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра становить 16 місяців.

Положенням про прийом слухачів до Національної академії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 року №255, передбачено, що на навчання за державним замовленням за денною, заочною (заочно-дистанційною)  та вечірньою формами навчання приймаються особи, які, зокрема, перебувають на службі в органах місцевого самоврядування і мають стаж служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії. Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посади міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів відносяться до четвертої категорії посад.

Крім того, на умовах контракту мають можливість навчатися депутати сільських, селищних та міських рад.

Прийом документів від вступників на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста відбувається з 01 квітня по 21 червня 2019 року

Нагору