Нормативна база

Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Баришівської селищної ради

Кодекси України:

Сімейний кодекс України

Земельний кодекс України

Водний кодекс України

Податковий кодекс України

Закони України:

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

Закон України «Про Державний земельний кадастр»

Закону України «Про оцінку земель»

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про дорожній рух»

Закон України «Про основи містобудування»

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”

Закон України “Про охорону дитинства”

Закон України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”

Закон України “Про охорону дитинства”

Закон України “Про громадянство України”

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина для виїзду за кордон»

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України»

Постанова Кабінету Міністрів «Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» та одноразової матеріальної  допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми»

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459»

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України»

Постанова Кабінету Міністрів «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується»

Постанова Кабінету Міністрів «Про Порядок ведення Державного земельного кадастру»

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності погодження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки територіальними органами Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру»

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Методику нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»

Постанова Кабінету Міністрів «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Розпорядження Кабінету Міністрів:

Розпорядження Кабінету Міністрів «Про деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

Акти міністерств та відомств:

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми Заяви про призначення всіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб»

Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель»

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства «Про внесення змін до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки» від 25.02.2013 року №66 (зі змінами 14.08.2018  № 212)

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  № 109 від 07.07.2011 “Про порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст”

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форми заяви для отримання дозволу на спеціальне водокористування»

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення»

Нагору