БЕЗПЕКА ТА ГІГІЄНА ПРАЦІ – КЛЮЧ ДО МАЙБУТНЬОЇ РОБОТИ

Спираючись на 100-річний досвід

ВВЕДЕННЯ

Щороку 2,78 мільйона працівників помирають від нещасних випадків на виробництві та захворювань, пов’язаних з роботою (з них 2,4 мільйони – через хворобу), а ще 374 мільйони працівників страждають від нещасних випадків на виробництві, які не є смертельними. Окрім економічних витрат, існує нематеріальна вартість, не повністю показана в цих цифрах, про незмірні людські страждання, спричинені поганими умовами безпеки та гігієни праці. Це трагічно і прикро, тому що, як показали дослідження та практика за минуле століття, цим стражданням значною мірою можна запобігти.

Психосоціальні ризики, стрес, пов’язаний з роботою, та неінфекційні захворювання викликають велике занепокоєння для багатьох працівників у всіх частинах світу. Водночас, багато працівників залишаються під загрозою постійних ризиків нещасних випадків, пов’язаних із роботою чи професійних захворювань, і важливо не забувати про ці групи населення, оскільки світ праці продовжує трансформуватися.

Коли ми говоримо про майбутнє безпеки та гігієни праці, ми також покликані оцінити розвиток минулого століття. МОП була заснована на концепції безпечної та здорової праці, а БГП була закладена в підґрунтя її створення. Незважаючи на те, що відповідь на виклики БГП змінювалася з часом, прийняття та просування інструментів, пов’язаних з БГП, продовжує займати центральне місце в діяльності МОП. Наразі, поряд з основними деклараціями МОП, існує понад 40 інструментів, що стосуються, зокрема, питань безпеки праці.

Іншою важливою особливістю роботи МОП є розроблення кодексів усталеної практики МОП, що подають настанови з безпеки праці за небезпечними факторами, притаманними кожній конкретній галузі економіки, а також за природою різних видів небезпек; та керівних принципів МОП з систем управління безпекою та гігієною праці та моніторингу здоров’я працівників. Перехід до побудови культури запобігання (превентивної культури) спричинив появу численних технічних публікацій, а також навчальних комплексів з безпеки та гігієни праці, розроблених з метою захисту та просування принципів безпечної та здорової праці в у сьому світі.

МОП прийняла понад 40 міжнародних трудових стандартів, що безпосередньо  стосуються безпеки та гігієни праці. Ці стандарти можна класифікувати як такі:

 • ПОВ’ЯЗАНІ З КОНКРЕТНИМИ РИЗИКАМИ

(наприклад, іонізуюче випромінювання, азбест, професійний рак і хімікати)

 • ПОВ’ЯЗАНІ З ПЕВНИМИ СЕКТОРАМИ І ГАЛУЗЯМИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(наприклад, сільське господарство, будівництво та гірнича промисловість)

 • ОХОПЛЮЮТЬ ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

(наприклад, ті, що стосуються управління безпекою та гігієною праці, інспекцією праці та об’єктами соціального призначення)

 • МАЮТЬ СПРАВУ З ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ
 • Конвенція 1981 року про безпеку та гігієну праці (№ 155) та Протокол 2002 року до неї
 • Конвенція 1985 року про служби гігієни праці (№ 161); і
 • Конвенція 2006 року про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці (№ 187)

В чому полягає теперішнє і майбутнє БГП?

 1. ТЕХНОЛОГІЇ

Швидкий розвиток технологій впливає майже на всі аспекти світу праці. Запровадження цифрових технологій, робототехніки та використання нанотехнологій, зокрема, призвели до революції робочого місця, але водночас підняли серйозні проблеми щодо охорони та безпеки гігієни праці. Наприклад, зростаюче застосування цифрових технологій надало можливість моніторингу працівників у реальному часі для зменшення впливу небезпечних факторів, але у той же час, зменшила конфіденційність через збір та запис особистої інформації.

 1. ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА

Світова робоча сила знаходиться в постійному русі. У деяких регіонах молоде населення зростає, а в інших – відбувається старіння населення. Гендерний розрив на ринку праці спостерігається як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються, і жінки частіше працюють в нестандартних робочих умовах і в хатній роботі. Хоча хатня робота може усунути жінок із небезпечних умов праці, відсутність нагляду за безпекою та гігієною праці в неформальній обстановці може викликати власні специфічні проблеми. У випадку сидячої та роботи із повторюваними рухами, жінки все частіше зазнають порушень опорно-рухового апарату (ОРА), і стикаються з більш високим ризиком порушень функції ОРА у порівнянні з чоловіками, які виконують ті ж самі завдання.

 1. СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Зміна клімату, спричинена людиною, є одним з основних факторів, що трансформують світ праці. Забруднення повітря від видобутку вугілля, наприклад, безпосередньо впливає на здоров’я шахтарів, але й також має побічний вплив на здоров’я працівників інших галузей навколо них, а також на здоров’я більшої частини населення. У той час як зростання «зелених» робочих місць і галузей сприятиме розвитку суспільства з низьким рівнем викидів вуглецю і може зменшити небезпечну роботу в таких традиційних галузях, як видобуток корисних копалин, «зелені» робочі місця також можуть призвести до виникнення невідомих ризиків, таких як вплив хімічних речовин у галузі переробки.

 1. ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

Вимоги все більш глобалізованого світу призвели до зростання кількості працівників, які мають понаднормові робочі години та нестандартні форми зайнятості. Зростання глобалізованої платформи економіки розмивало межу між домом і роботою – з одного боку, знижуючи стрес, пов’язаний із щоденними поїздками у транспорті і підвищуючи самодостатність, а з іншого– створюючи унікальний психосоціальний тиск на працівників, що намагаються збалансувати вимоги професійного життя та роботу на дому.

Як ефективно підвищується рівень БГП у зв’язку із цими трансформаційними викликами та можливостями?

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НОВИХ РИЗИКІВ

З новими технологіями, демографічними змінами, зміною клімату, різними формами зайнятості та організації праці, які формують світ праці, важливішим ніж будь-коли, є і буде попередження нових пов’язаних із роботою ризиків, та ризиків, що тільки з’являються. Попередження ризиків є найважливішим першим кроком до ефективного управління ними та створення превентивної культури безпеки та гігієни праці у світі, що постійно змінюється. Для цього залучаються такі механізми: прогнозування, оцінка технологій та майбутні дослідження, які дозволяють визначити потенційні ризики для безпеки та гігієни праці, та розробити ефективні профілактичні заходи.

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ В УПРАВЛІННІ БГП

Міждисциплінарний підхід до безпеки та гігієни праці може бути спрямований на об’єднання таких дисциплін, як: право (державна політика та трудове право); проектування робіт (інженерія, ергономіка, програмне забезпечення та автоматизація); інструменти (технології, технології охорони здоров’я, сенсори); середовище; фізичні та соціальні наслідки (охорона здоров’я, харчування, фізична активність та демографія); людська природа (психологія соціології та економіки); медицина і неврологія; і організація роботи, на додаток до дизайну і людських ресурсів.

БУДУЄМО КОМПЕТЕНТНІСТЬ З ПИТАНЬ БГП

Існує зростаюча потреба включити питання безпеки і гігієни праці в основу загальної освіти для всіх, перш ніж вони увійдуть до світу праці, і продовжувати її вивчення протягом усього свого трудового життя. Інтеграція безпеки та гігієни праці в загальну освіту та програми професійної підготовки може допомогти побудувати безпечніші та здоровіші майбутні покоління працівників. Сприяння впровадженню безперервної освіти в галузі безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям дізнатися і адаптуватися до нових та вже існуючих ризиків, пов’язаних з БГП, і таким чином підвищити рівень безпеки та гігієни праці протягом всього періоду роботи.

РОЗШИРЕННЯ ГОРИЗОНТУ – ЗВ’ЯЗОК З ГРОМАДСЬКИМ ЗДОРОВ’ЯМ

БГП не закінчується на роботі. Ефекти та наслідки стану безпеки та гігієни праці мають чіткий вплив на здоров’я людей і добробуту в цілому та на суспільство взагалі. Якщо робота визнається соціальним фактором здоров’я, то необхідно більше уваги приділяти зв’язкам між безпекою та гігієною праці та здоров’ям суспільства, зокрема зміцненню здоров’я, профілактиці та лікуванню нових психосоціальних ризиків, порушень психічного здоров’я та неінфекційних захворювань.

МІЖНАРОДНІ ТРУДОВІ СТАНДАРТИ ТА ІНШІ ІНСТРУМЕНТИ З БГП

У світі праці, що розвивається, інструменти МОП з безпеки та гігієни праці залишаються надзвичайно актуальними та дієвими. Конвенції та рекомендації не лише переглядаються з метою забезпечення їхньої адаптивності та відповідності вимогам, що постійно змінюються, вони у першу чергу розробляються таким чином, щоб бути гнучкими в умовах еволюціонуючих викликів у сфері безпеки та гігієни праці. Останні інструменти БГП підкреслюють важливість розвитку національної культури запобігання (попередження) у сфері безпеки та гігієни праці, де право на безпечне і здорове робоче середовище дотримується на всіх рівнях.

ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ УРЯДІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ, РОЗШИРЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

Тристороннє представництво урядів, працівників і роботодавців лежить в основі трудових стандартів і інструментів МОП з БГП, а ефективний соціальний діалог залишатиметься надзвичайно важливим для вирішення питань безпеки та гігієни праці майбутнього, багато з яких поки невідомі. Оскільки робоче місце продовжує змінюватися, зростатиме потреба у розширенні партнерських відносин та посиленні співпраці з додатковими діячами, такими як: інститути громадянського суспільства, неурядові організації з безпеки та гігієни праці, а також державні та приватні інститути та університети з питань БГП.

КУДИ РУХАТИСЯ ДАЛІ?

Світ праці перетворюється на наших очах, приносячи з собою унікальні можливості, водночас пропонуючи нові виклики.

Ми не можемо точно передбачити, який тип технологій існуватиме у майбутньому, яким чином він буде інтегрований у світ праці, і які впливи – позитивні чи негативні – він матиме на безпеку та гігієну праці. Тому наші відповіді на цю невідому переміну повинні розвиватися всеохоплюючим чином, орієнтуючись на людину та підкреслюючи важливість навчання протягом усього життя і постійного розвитку навичок.

Орієнтований на людину підхід з БГП у майбутньому вимагає інноваційних інвестицій у можливості людей, що дає їм змогу набувати та оновлювати навички, а також підтримувати їх, проходячи всі зміни у своєму житті. Включення освіти та тренувань з БГП у процес навчання протягом усього життя може допомогти працівникам та роботодавцям пристосуватися до нових та постійних ризиків, а також ризиків для безпеки та гігієни праці, що лише виникають, а також покращити результати роботи в сфері БГП.

У січні 2019 року, на початку святкування сторіччя МОП, Глобальна комісія МОП з питань майбутнього праці закликала до всесвітніх гарантій праці, включаючи основні права працівників, «адекватний прожитковий мінімум», обмеження на робочий час і забезпечення безпечних та здорових умов праці. Комісія також закликала визнати безпеку та гігієну праці як фундаментальний принцип і право на робочому місці.

Незважаючи на те, що попереду нас чекає багато нових викликів, пов’язаних із питаннями безпеки та гігієни праці, важливо, щоб уряди, роботодавці, працівники та інші зацікавлені сторони скористалися наявними можливостями для створення безпечного та здорового майбутнього праці для всіх. Зараз настав час діяти.

Нагору