Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди_ТОВ «ДЕМЕС ПЛЮС»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕМЕС ПЛЮС» (ТОВ «ДЕМЕС ПЛЮС», код ЄДРПОУ – 43386102, юридична адреса – 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Чорновола, 6, оф. 62, тел. (050) 468-44-58,  ел. пошта – marina.r@kiev.ua) повідомляє про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для об’єкта –  транспортабельної котельної установки, яка розташована за адресою: 07550, Київська обл., Броварський р-н, смт. Баришівка, вул. Коцюбинського, 123/2.

Основний вид економічної діяльності ТОВ «ДЕМЕС ПЛЮС» згідно КВЕД  – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20). Даний вид діяльності не підлягає оцінці впливу на довкілля. Дозвіл на викиди оформлюється вперше, з метою отримання права на експлуатацію технологічного обладнання, з якого в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини.

Джерелом утворення забруднюючих речовин в атмосферу є транспортабельна котельна установка ТКУ-0,7Р  з паровим котлом Е-1,0-0,9-Р (номінальна паропродуктивність – 1 т/год), призначена для паропостачання виробничих приміщень.

В процесі діяльності підприємства в атмосферне повітря від джерел викидів потрапляють наступні забруднюючі речовини: азоту діоксид (0,038 т/рік); вуглецю оксид (0,153 т/рік); речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (0,038 т/рік), а також метан (0,006 т/рік); вуглецю діоксид (130,244 т/рік); азоту (1) оксид (N2O) (0,005 т/рік) та неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,057 т/рік).

На підприємстві немає виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування.

Аналіз даних інвентаризації джерел викидів свідчить про те, що фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди, заходи щодо скорочення обсягів викидів не плануються.

Встановлені нормативи гранично-допустимих викидів дотримуються. Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони відсутні.

Зауваження та пропозиції щодо намірів подавати в місячний термін після публікації до Київської обласної військової адміністрації за адресою 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, тел. (044) 286-84-11.

Нагору