Ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці

За сприяння Державної служби зайнятості ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадку, якщо ви відповідаєте наступним вимогам:

 • вік – старше 45 років;
 • страховий стаж – не менше як 15 років;
 • маєте професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту;
 • не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
 • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
 • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
 • не отримували ваучер раніше.
 • Якщо Ви маєте статус ВПО – вимоги до віку та стажу не застосовуються
 • Якщо Ви особа з інвалідністю – вимоги до віку та стажу не застосовуються
 • Якщо Ви учасник бойових дій – вимоги до віку та стажу не застосовуються

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка за робітничою професією; підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутих за іншою спеціальністю; підготовка на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) та наукового рівня вищої освіти); спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями і спеціальностями.

Навчання здійснюється

закладами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Особа здійснює вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінекономіки, а також форми та місця навчання.

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву за формою, а також надає:

 • паспорт громадянина України;
 • трудову книжку (дублікат трудової книжки) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
 • документ про професійну (професійно-технічну) або фахову передвищу, або вищу освіту (дублікати таких документів) чи еДокумент про освіту (за наявності);
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), який надається у разі відсутності в паспорті громадянина України інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 Для ВПО – відомості про номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, дату видачі та найменування органу, що її видав.

 • Для осіб з інвалідністю – копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та за бажанням – індивідуальну програму реабілітації
 • Для УБД – посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та звернулися протягом трьох років з дня звільнення з військової служби після участі у проведенні АТО (ООС);

 

Завантажити (DOCX, 521KB)

Нагору