Зміни при ввезенні в Україну незареєстрованих сортів рослин

25 серпня 2023 р Кабінет міністрів України ухвалив Постанову № 917 від“ Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулюванняпідтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин та контролю за їх використанням “

Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, для селекційних, дослідних робіт і експонування та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України, контролю за використанням таких зразків. Обсяг зразків насіння і садивного матеріалу одного сорту, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування, протягом одного календарного року не повинен перевищувати тридцятикратний обсяг посадкового матеріалу сорту, що надається для проведення одного року польових досліджень із кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність для поширення в Україні.

Видача підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, його переоформлення та анулювання здійснюється безоплатно. Підтвердження діє з дня його видачі до дня фактичного ввезення в Україну та вивезення з України погодженого обсягу зразків насіння і садивного матеріалу, але не більше одного року. Підтвердження, на підставі якого суб’єктом господарювання здійснено ввезення та вивезення зразків насіння і садивного матеріалу, не підлягає переоформленню та анулюванню. Для отримання підтвердження суб’єкт господарювання подає до ГУ Держпродспоживслужби в Київській області встановленої форми заяву про видачу підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України, для селекційних, дослідних робіт і експонування та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України, у паперовій або електронній формі (в якій у разі ввезення зазначає інформацію про заплановане місце використання та призначення зразків насіння і садивного матеріалу).

 У разі зміни місця використання ввезених зразків насіння і садивного матеріалу суб’єкт господарювання інформує про це ГУ Держпродспоживслужбу в Київській області в довільній формі. Зміна найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання або прізвища, імені, по батькові (за наявності) та місця проживання фізичної особи – підприємця, що здійснює ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не є підставами для переоформлення підтвердження.

Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві про видачу підтвердження, несе суб’єкт господарювання — заявник.

У разі подання заяви про видачу підтвердження уповноваженою особою суб’єкта господарювання до такої заяви додається копія документа, яким суб’єкт господарювання (керівник юридичної особи або фізична особа — підприємець) надав право представляти його інтереси.

Держпродспоживслужба не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання заяви про видачу підтвердження приймає рішення про видачу суб’єктові господарювання підтвердження та видає його  або приймає рішення про обґрунтовану відмову у видачі підтвердження.

Виключними підставами для обґрунтованої відмови у видачі підтвердження є:

– перевищення дозволених кількісних обмежень щодо обсягу зразків насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування;

– встановлення факту подання недостовірних відомостей у заяві про

видачу підтвердження.

ГУ Держпродспоживслужби в Київській області має право перевіряти відомості, зазначені у заяві про видачу підтвердження. Для перевірки відомостей, зазначених у заяві провидачу підтвердження, ГУ Держпродспоживслужби в Київській області має право запитувати відповідну інформацію в органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також має доступ до даних державних реєстрів.

Інспектор у сфері насінництва, розсадництва та якості зерна ГУ Держпродспоживслужби в Київській області на будь-якому етапі проведення селекційних, дослідних робіт і експонування має можливість безперешкодного доступу до місця вирощування зразків насіння і садивного матеріалу та документації, що засвідчує ввезення, висів (посадку) та призначення цих зразків, фіксує факт проведення таких робіт відповідно до призначення, зазначеного в підтвердженні, про що складає акт про використання зразків насіння чи садивного матеріалу. Урожай, отриманий від таких зразків насіння і садивного матеріалу, забороняється використовувати для посіву (посадки), крім випадків його використання для селекційних і дослідних робіт.

Головний спеціаліст відділу контролю в сфері насінництва, розсадництва та якості зерна ГУ Держпродспоживслужби в Київській області  Симоненко Т.В.

Нагору