Погодження по овочах

Про Порядок видачі погодження на поширення в Україні сортів овочевих культур, заявки на які подані до Міністерства аграрної політики та продовольства з метою державної реєстрації сорту до прийняття рішення про його державну реєстрацію

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області нагадує, що везення на територію України насіння сорту овочевих культур, щодо якого відсутні відомості у Реєстрі сортів рослин України, дозволяється, якщо щодо нього наявне погодження, передбачене статтею 38 Закону України “Про охорону прав на сорти рослин”. У разі відсутності такого погодження ввезення на територію України насіння сорту овочевих культур, щодо якого відсутні відомості у Реєстрі сортів рослин України, забороняється.

23 лютого 2024 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України №200, якою визначено процедуру  видачі погодження на поширення в Україні сортів овочевих культур, заявки на які подані до Мінагрополітики з метою державної реєстрації сорту до прийняття рішення про його державну реєстрацію.

Для отримання погодження заявник подає до Мінагрополітики в паперовій або електронній формі заяву на видачу погодження за формою, затвердженою Мінагрополітики. До запровадження технічної можливості заявка в електронній формі подається на офіційну електронну адресу Мінагрополітики із накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника. У разі встановлення відповідності заяви вимогам  цього Порядку Мінагрополітики протягом 10 календарних днів видає заявнику погодження за встановленою формою.

Погодження видається строком на один рік, який обчислюється з дати видачі погодження та може бути продовжено не більше ніж на два роки відповідно до положень цього Порядку. Мінагрополітики веде та постійно оновлює на своєму офіційному веб-сайті перелік сортів овочевих культур, які можуть поширюватися в Україні до прийняття рішення про державну реєстрацію сорту на підставі виданих ним погоджень.

Для продовження строку дії погодження заявник надсилає до Мінагрополітики в паперовій або електронній формі заяву на продовження строку дії погодження за формою, затвердженою Мінагрополітики. Підставами для відмови у продовженні строку дії погодження є встановлення, що:

–  заява подана неправомочною особою;

–  заявником не виконано звітування відповідно до виданого погодження (строк дії якого продовжується) у разі встановлення Мінагрополітики необхідності звітування щодо виданого погодження;

–  прийняття Мінагрополітики рішення про відмову у державній реєстрації сорту;

–  відкликання заявки на сорт.

Видане погодження скасовується достроково у випадках:

–  звернення заявника про скасування погодження;

–  відкликання заявки на сорт;

–  прийняття Мінагрополітики рішення про відмову у державній реєстрації сорту.

Мінагрополітики у разі виникнення підстав, для дострокового скасування погодження, протягом 10 календарних днів від дати підстав, які виникли, скасовує видане погодження шляхом оформлення повідомлення про скасування погодження за встановленою формою та не пізніше наступного робочого дня після скасування погодження розміщує його на своєму офіційному веб-сайті. В той самий строк Мінагрополітики надсилає повідомлення про прийняте рішення щодо скасування погодження у електронному вигляді на електронну пошту заявника, зазначену ним у заяві на видачу погодження.З моменту оприлюднення відомостей про скасування погодження або закінчення строку його дії забороняється поширювати в Україні сорти овочевих культур, введені в обіг згідно з таким погодженням. Заявник протягом шести місяців з дня оприлюднення та отримання повідомлення про скасування погодження інформує Мінагрополітики про вжиті заходи щодо вилучення з обігу сортів овочевих культур, що поширювалися в Україні відповідно до скасованого погодження.

Від дати оформлення погодження на поширення в Україні сорту овочевих культур, до прийняття рішення про державну реєстрацію сорту дозволяється поширювати сорт із дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

Заявник повинен:

–  вести облік усіх партій насіння, на які отримано погодження, та подавати інформацію щодо них Мінагрополітики і Держпродспоживслужбі за запитом протягом не менше трьох років з дати видачі погодження;

–  відбирати зразки з кожної партії, призначеної для продажу, зберігати їх протягом трьох років і подавати їх на запит Мінагрополітики та Держпродспоживслужби протягом зберігання.

 За результатами поширення сортів овочевих культур на підставі отриманого погодження заявник подає до Мінагрополітики звіт щодо практичного досвіду їх вирощування у порядку, встановленому Мінагрополітики.

Ця публікація не є нормативно-правовим актом, а має лише інформаційний характер.

 

Головний спеціаліст відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва та якості зерна ГУ Держпродспоживслужби в Київській області Т.Симоненко

Нагору