Нові правила охорони електричних мереж

Розміри охоронних зон електричних мереж

 п.7. Охоронні зони електричних мереж встановлюються:

 • уздовж повітряних ліній електропередачі — у вигляді земельної ділянки та повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення на таку відстань по горизонталі:

– 2 метри — до 1 кВ;

– 10 метрів — 3—20 кВ;

– 15 метрів — 35 кВ;

– 20 метрів — 110 кВ;

– 25 метрів — 150 кВ, 220 кВ;

– 30 метрів — 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ;

– 40 метрів — 750 кВ;

 • уздовж переходів повітряних ліній електропередачі через водні об’єкти (ріки, канали, озера, ставки тощо) — у вигляді повітряного простору над поверхнею водного об’єкта, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів за умови їх невідхиленого положення на відстань:

–  100 метрів — для водних об’єктів, через які проходять внутрішні водні шляхи, віднесені в установленому порядку до категорії судноплавних;

–  передбачену для встановлення охоронних зон уздовж повітряних ліній електропередачі, що проходять по суші, — для всіх інших водних об’єктів;

 за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, на відстань 3 метри від огорожі, краю фундаменту неогородженої споруди або стояків щоглової підстанції;

 • уздовж підземних кабельних ліній електропередачі (крім кабельних ліній електропередачі напругою до 1 кВ, прокладених у місцях під тротуарами) — у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів, а також стін кабельного колодязя чи іншої підземної або наземної кабельної споруди (опори) на відстань 1 метра;
 • уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених у місцях під тротуарами, — у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів на відстань 0,6 метра у напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у напрямку проїзної частини вулиці;
 • уздовж підводних кабельних ліній електропередачі — у вигляді водного простору від поверхні води до дна, обмеженого вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх кабелів на відстань 100 метрів.

 Для ділянок кабельних ліній електропередачі, що прокладені в тунелях, галереях, на естакадах, стінах, мостах чи в інших підземних або наземних кабельних спорудах, а також для ліній із захищеними, ізольованими та самоутримувальними ізольованими проводами, що прокладені на фасадах будинків, необхідні відстані і заходи захисту встановлюються відповідно до проектів улаштування таких ліній згідно з Правилами улаштування електроустановок, затвердженими наказом Міненерговугілля від 21 липня 2017 р. № 476;

 Порядок облаштування та використання охоронних зон оговорений  пунктами

 п.8. На період будівництва та експлуатації електричних мереж земельні ділянки надаються забудовникам та власникам електричних мереж відповідно до Земельного кодексу України та Закону України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів”.

У межах охоронних зон електричних мереж землі використовуються у порядку, встановленому законодавством.

 п.9. Юридичні або фізичні особи/фізичні особи — підприємці, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, де розміщуються об’єкти передачі електричної енергії, зобов’язані вживати належних заходів для збереження зазначених об’єктів, а саме:

 • утримання в стані пожежної безпеки земельних ділянок, своєчасне прибирання соломи, сміття, сухого бур’яну, сухого очерету, заорювання стерні;
 • виконання обґрунтованих вимог власників електричних мереж щодо дотримання обмежень та обтяжень в охоронних зонах;
 • забезпечення безперешкодного доступу в установленому порядку уповноважених представників власника електричних мереж до об’єктів передачі електричної енергії, розташованих на території інших юридичних або фізичних осіб/фізичних осіб — підприємців, для ремонту і технічного обслуговування таких об’єктів.

 п.10. Уздовж повітряних ліній електропередачі і за периметром трансформаторних підстанцій, споруд (опор), розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, які розташовуються на земельних лісових ділянках або на земельних ділянках, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, іншими багаторічними насадженнями (далі — лісові ділянки та інші багаторічні насадження), повинні бути прокладені просіки та улаштовані проїзди до споруд (опор) ліній електропередачі.

У садах та на землях, зайнятих іншими багаторічними насадженнями з перспективною висотою порід до 4 метрів, улаштовується лише проїзд до споруд (опор).

 п.11. Улаштування просік або проїздів до споруд (опор) та вільних від насаджень земельних ділянках біля споруд (опор), їх утримання в належному стані здійснюється з дотриманням таких вимог:

у насадженнях з перспективною висотою порід промислового чи господарчого призначення до 4 метрів улаштовують проїзди до споруд (опор) для автотранспортної та спеціальної техніки, а також вільні від насаджень земельні ділянки в радіусі до 5 метрів навколо фундаментів або елементів споруд (опор), які необхідні для проведення ремонтних та експлуатаційних робіт.

 Просіки прокладаються в разі, коли необхідність їх улаштування обґрунтована проектом, визначена умовами будівництва та експлуатації ліній електропередачі.

 За необхідності влаштування просік їх ширина повинна дорівнювати відстані між крайніми проводами (у стані їх найбільшого відхилення) плюс додаткові відстані, а саме:

 • для ліній електропередачі напругою до 20 кВ — по 1 метру по обидва боки від проекції крайніх проводів;
 • для ліній електропередачі напругою від 35 до 150 кВ — по 2 метри по обидва боки від проекції крайніх проводів;
 • для ліній електропередачі напругою 220 кВ, 330 кВ, 400 кВ, 500 кВ та 750 кВ — по 3 метри по обидва боки від проекції крайніх проводів;

 у насадженнях з перспективною висотою порід понад 4 метри в лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчих і захисних лісах, інших багаторічних насадженнях ширина просіки повітряної лінії електропередачі повинна дорівнювати відстані по горизонталі між крайніми проводами плюс додаткова відстань по горизонталі з кожного боку лінії до гілок дерев від крайніх проводів у стані їх найбільшого відхилення, яка повинна становити:

 • від неізольованих проводів ліній електропередачі напругою:

до 1 кВ  — не менш як 1 метр;

6 кВ, 10 кВ, 20 кВ — не менше як 2 метри;

35 кВ, 110 кВ — не менш як 3 метри;

150 кВ, 220 кВ — не менш як 4 метри;

330 кВ, 400 кВ, 500 кВ — не менш як 5 метрів;

750 кВ — не менш як 8 метрів;

 • від ізольованих проводів ліній електропередачі напругою до 20 кВ не менш як 0,5 метра;

 в експлуатаційних лісах з перспективною висотою порід понад 4 метри для повітряної лінії електропередачі напругою понад 1 кВ улаштовують просіку шириною, що дорівнює відстані між крайніми проводами, плюс додаткова відстань, що дорівнює середній висоті перспективного росту існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряної лінії електропередачі в стані його найбільшого відхилення.

 Для експлуатації повітряних ліній, які проходять через ліси, сади або насадження інших дерев, в яких просіку проектом не передбачено, влаштовують проїзди до опор для автотранспортної та спеціальної техніки, а також вільні від насаджень земельні ділянки в радіусі до 5 метрів навколо фундаментів або елементів опор, які необхідні для виконання ремонтних і експлуатаційних робіт;

 • у лісах будь-якої категорії з висотою насаджень понад 4 метри, де проходять повітряні лінії електропередачі, які забезпечують видачу потужності атомних електростанцій, та повітряні лінії електропередачі, у разі вимикання яких можливі порушення в роботі об’єднаної енергетичної системи України та розвантаження електростанцій, а також повітряні лінії електропередачі, які живлять особливо важливі об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки, улаштовують просіку завширшки не менше відстані, що дорівнює відстані по горизонталі між крайніми найбільш віддаленими проводами плюс відстань, що дорівнює середній висоті перспективного росту існуючих насаджень основного лісового масиву з кожного боку від крайнього проводу повітряних ліній електропередачі в стані його найбільшого відхилення;
 • якщо конструкція повітряної лінії електропередачі забезпечує підвищені вертикальні відстані над насадженнями, а також у місцях зниження рельєфу, на косогорах і в ярах, проходження повітряної лінії електропередачі через насадження необхідно здійснювати відповідно до пункту 10 цих Правил.

При цьому відстань по вертикалі від верху крон дерев до проводу повітряної лінії електропередачі у стані їх найбільшого провисання повинна становити для лінії електропередачі напругою:

 • до 110 кВ — не більш як 2 метри;
 • 150 кВ, 220 кВ — не більш як 3 метри;
 • 330 кВ — не більш як 4 метри;
 • 400 кВ, 500 кВ — не більш як 5 метрів;
 • 750 кВ — не більш як 8 метрів;
 • за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, розташованих у лісових ділянках та інших багаторічних насадженнях з перспективною висотою порід до 4 метрів, просіки не влаштовуються.

У лісових ділянках та інших багаторічних насадженнях з перспективною висотою порід понад 4 метри повинні видалятися окремі дерева або групи дерев, щоб запобігти пошкодженню трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та пристроїв, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, в разі падіння таких дерев;

 окремі дерева або групи дерев, які ростуть на краю просіки або поза просікою, підлягають видаленню, якщо їх висота перевищує відстань по горизонталі від гілок дерев до крайніх проводів повітряної лінії електропередачі;

 юридичні та фізичні особи/фізичні особи — підприємці, яким надано у власність або в користування землі лісогосподарського призначення, де розміщуються об’єкти передачі електричної енергії, повинні разом з власниками електричних мереж утримувати просіки в стані пожежної безпеки;

 видалення самосійних чагарників і дерев (насаджень) у межах просік, прокладених за проектами будівництва повітряних ліній електропередачі, з метою приведення їх у належний стан виконують власники електричних мереж без дозволу та погодження з власниками або користувачами лісу;

 у разі самочинної посадки підприємствами або приватними особами дерев та інших багаторічних насаджень в охоронній зоні електричних мереж роботи з приведення до належного стану просік виконуються за рахунок таких підприємств і приватних осіб;

 прокладення просік обов’язково ведеться у такий спосіб, щоб насадженням було заподіяно якнайменшої шкоди і вжито можливих заходів до збереження їх захисних властивостей.

 На пухких (піщаних) ґрунтах, крутих (понад 15 градусів) схилах і в місцях, які зазнають розмивання та впливу вітрової ерозії, забороняється під час розчищення просік видаляти кущі та молодняк заввишки до 2 метрів, викорчовувати пні.

п.12. У межах охоронних зон об’єктів енергетики додатково до обмежень, встановлених статтею 32 Закону України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів”, забороняється:

 • складати сміття, здійснювати підпал стерні, очерету та бур’яну;
 • запускати безпілотні літальні апарати (крім випадків використання їх для забезпечення експлуатації та охорони електричних мереж), повітряні кулі.

 п.13. В охоронних зонах кабельних ліній електропередачі додатково до обмежень, встановлених статтею 32 Закону України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів”, забороняється:

 • виконувати будівельні роботи та зводити об’єкти будівництва будь-якого призначення;
 • виконувати роботи із застосуванням автотранспорту та техніки з навантаженням на вісь понад 5 тонн;
 • займатися промисловим рибальством (в охоронних зонах підводних кабельних ліній електропередачі та/або зв’язку (телемеханіки).

 п.14. Фізичним особам/фізичним особам — підприємцям та юридичним особам, у тому числі власникам і користувачам земельних ділянок, у межах охоронних зон електричних мереж (повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв), забороняється виконувати земляні, будівельні та інші роботи, що можуть призвести до порушення безаварійного функціонування об’єктів передачі електричної енергії, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, в тому числі:

 • перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, відчиняти двері і люки таких споруд, здійснювати самовільне переключення електричних апаратів та підключення до електричних мереж;
 • накидати на струмопровідні частини об’єктів передачі електричної енергії і наближати до них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи.

Проведення робіт в охоронних зонах електричних мереж

 п. 22. У разі виявлення обірваних або провислих проводів повітряних ліній електропередачі, повалених або наближених до проводів дерев, пошкоджених кабелів та інших пошкоджених елементів електричних мереж необхідно не пізніше однієї години з моменту виявлення повідомити про це власника електричних мереж або місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, Національну поліцію.Для об’єктів будівництва, які у законний спосіб (наявність відповідних дозволів) розташовані в межах охоронних зон електричних мереж, повинні бути забезпечені відповідні відстані, а також здійснені заходи захисту, передбачені Правилами улаштування електроустановок, затвердженими  наказом Міненерговугілля від 21 липня 2017 р.   № 476.

 п.25. Фізичні/фізичні особи — підприємці або юридичні особи, які мають намір планово виконувати земляні, будівельні та інші роботи, виконання яких може становити загрозу надійності електричних мереж та/або безпеку електротравматизму, в межах охоронних зон електричних мереж, повинні за десять діб повідомити про це власника електричних мереж, який експлуатує такі електричні мережі.

 п.29. Працівникам власників електричних мереж, у віданні яких перебувають електричні мережі, надається право безперешкодного доступу в установленому порядку до об’єктів передачі електричної енергії, розташованих на територіях інших підприємств, для їх ремонту, технічного обслуговування та оперативних перемикань.

 Питання нагляду (контролю) за дотриманням вимог Правил визначені

 п.32. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які надають дозволи на розміщення об’єктів будівництва, в тому числі в охоронних та санітарно-захисних зонах електричних мереж, зобов’язані сприяти власникам електричних мереж у роботі із збереження електричних мереж, запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків у діючих електромережах, а також у забезпеченні виконання вимог цих Правил юридичними та фізичними особами/фізичними особами — підприємцями.

 п.34. Відповідальність юридичних та фізичних осіб/фізичних осіб — підприємців за порушення вимог цих Правил, порядок притягнення осіб до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності визначаються згідно із законом.

 

Нагору