ЗАХИСТ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Права і свободи людини і громадянина є фундаментальним надбанням людства, важливим елементом у процесі становлення й соціалізації кожного індивіда, адже дозволяють йому задовольняти свої потреби та реалізовувати власний потенціал у різних сферах суспільного життя.

У конституційному праві, як правило, зосереджено загальновизнані та найбільш важливі громадянські (особисті), політичні, економічні, соціальні, культурні та інші права і свободи. У такий спосіб конституцієдавець визначає правовий статус людини і громадянина та регламентує діяльність усіх суб’єктів права.

В українському законодавстві на конституційному рівні закріплено комплекс прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, реалізація яких забезпечує функціонування держави на демократичних, соціальних та правових засадах. Хоча конституційні права і свободи наділені найвищою юридичною силою, більшість з них не є абсолютними, адже їх здійснення може бути обмежене законом. Таке обмеження допускається в інтересах захисту здоров’я та моральності населення, національної безпеки, територіальної цілісності держави, прав і свобод громадян, а також для охорони громадського порядку, запобігання злочинові, з’ясування істини під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами отримати інформацію неможливо, попередження розголошення інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету й неупередженості правосуддя.

Забезпечення прав і свобод людини передбачає три елементи (напрями) державної діяльності щодо створення умов для їх дотримання та захисту:

 1) сприяння реалізації прав і свобод (шляхом позитивного впливу формування їх загально-соціальних гарантій);

2) охорона прав і свобод (шляхом уживання заходів, зокрема юридичних, для профілактики порушень прав і свобод);

3) захист прав і свобод людини (відновлення порушення правомірного стану, притягнення порушників до юридичної відповідальності).

Відповідних розділах чинної Конституції України потрібно визначити більш конкретно функціональні обов’язки державних органів (включно і Президента України) та органів місцевого самоврядування стосовно забезпечення та захисту прав і свобод, а також можливість притягнення посадових осіб цих органів за порушення таких обов’язків не тільки до політичної, але й до юридичної відповідальності. Конституція України досить чітко визначає систему органів і посадових осіб різних рівнів, які повинні захищати права та свободи людини і громадянина. Цими суб’єктами є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації, система судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів, Конституційний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокуратура, адвокатура, інші правоохоронні органи України.

У розділі Конституції України «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» закріплено широкий спектр прав і свобод людини й громадянина, що охоплює всі без винятку права і свободи, які демократичною світовою спільнотою прийнято вважати за відповідні гуманістичні стандарти в цій сфері суспільного і державного життя:

  • ст. 23 Конституції України «Право на вільний розвиток своєї особистості».
  • ст. 27 Конституції України « Невід’ємне право на життя »,
  • ст. 28 Конституції України « Право на повагу до людської гідності »,
  • ст. 29 Конституції України « Право на свободу й особисту недоторканність »,
  • ст. 30 Конституції України «Право на недоторканність житла »,
  • ст. 31 Конституції України «Право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та ін. кореспонденції »,
  • ст. 32 Конституції України «Право на невтручання в особисте й сімейне життя »,
  • ст. 33 Конституції України « Право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання »,
  • ст. 34 Конституції України « Право на свободу думки й слова »,
  • ст. 35 Конституції України «Право на свободу світогляду і віросповідання».

Права людини є невід’ємною частиною культури нації, вищим проявом морально-правових ідеалів людства. Серед духовних цінностей сучасного світу вони посідають чільне місце. Саме права людини стають важливим показником розвитку держав, зорієнтованих на демократичні цінності, скріплюючи всі системи життєзабезпечення людської спільноти, виступають важливим фактором стратегії світового стабільного розвитку.

За більш детальною інформацією та з будь-яких інших юридичних питань звертайтеся до відділу «Баришівське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а, (2 поверх) або за телефоном: 4-18-83

Нагору