СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Турбота про людей похилого віку – справа всього суспільства, адже саме літні люди зберегли для нас найкращі національні традиції, навчили долати труднощі, бути наполегливими та толерантними. На долю старшого покоління випало чимало випробувань, болю і втрат, проте вони зуміли зберегти й пронести через життя почуття гідності, віри й любові.

Люди похилого віку мають право на користування всіма соціально-економічними та особистими правами й свободами, закріпленими Конституцією України, Законами України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, іншими законодавчими актами, які регулюють відносини у цій сфері.

Держава гарантує ветеранам праці та особам похилого віку належний рівень життя, задоволення різних життєвих потреб, надання різних видів соціальної допомоги шляхом:

– інформування населення про послуги та програми з підтримки осіб похилого віку;

– створення умов для здорового старіння й активного довголіття;

– організації медичної допомоги;

– забезпечення реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки, трудових навичок з урахуванням стану здоров’я;

– забезпечення реалізації права на соціальні послуги, створення мережі установ і закладів, що надають соціальні послуги та/або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проєктів, соціальних програм тощо);

– забезпечення зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази установ та закладів, що надають соціальні послуги;

– формування позитивного ставлення суспільства до осіб похилого віку;

– забезпечення навчання впродовж життя осіб похилого віку;

– забезпечення пенсіями та соціальною допомогою;

надання житла;

– сприяння реінтеграції осіб похилого віку з числа внутрішньо переміщених у суспільне життя населення.

Кабінет Міністрів України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані розробляти й забезпечувати реалізацію державних і регіональних цільових програм соціального захисту осіб похилого віку.

Участь об’єднань ветеранів праці та громадян похилого віку в розробці та прийнятті рішень.

Об’єднання ветеранів праці та громадян похилого віку відповідно до їх статутів:

– беруть участь у виробленні рішень органів державної влади та управління, які безпосередньо стосуються їх інтересів;

– представляють і захищають законні інтереси своїх членів (учасників) у державних і громадських органах;

– здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством України про об’єднання громадян.

Ветерани праці та громадяни похилого віку мають право брати участь у прийнятті рішень, які безпосередньо стосуються їх інтересів, і одержувати необхідну інформацію.

Ветеранами праці визнаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років – для чоловіків і 35 років – для жінок і вийшли на пенсію.

Ветеранами праці визнаються також громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах:

– за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах – за наявності стажу роботи у жінок – 25 років і у чоловіків – 30 років;

– за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників зі шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах – за наявності стажу роботи у жінок – 30 років і у чоловіків – 35 років;

– відповідно до пунктів “в” – “з” статті 13 та статті 52 Закону України “Про пенсійне забезпечення” – за наявності стажу роботи у жінок – 30 років і у чоловіків – 35 років;

– відповідно до частини першої статті 18 Закону України “Про пенсійне забезпечення” – за наявності стажу роботи у жінок – 25 років і у чоловіків – 30 років;

– пенсіонери, нагороджені медаллю “Ветеран праці” за законодавством колишнього Союзу РСР;

– особи з інвалідністю I та II груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.

Ветеранам праці надаються такі пільги:

– користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

– першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування із дорогоцінних металів), за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

– переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України;

– щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

– першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

– використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

– переважне право на забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

– першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва або придбання дачних будинків і порядок садових ділянок;

– переважне право на вступ до садівницьких товариств (кооперативів), кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів;

– переважне право на встановлення домашніх телефонів;

– звільнення від плати за землю;

За більш детальною інформацією та з будь-яких інших юридичних питань, звертайтеся до відділу «Баришівське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а, (2 поверх) або за телефоном: (04576) 4-18-83

Нагору