До уваги учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності

Рішенням Київської обласної ради від 24.12.2020 року № 041-01-VІІІ затверджена Київська обласна цільова програма соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2021-2022 роки.

Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 17 лютого 2021 року № 81 затверджений Порядок використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності

Програмою передбачена виплата грошової допомоги особам, місце проживання яких зареєстровано на території Київської області та які відносяться до таких категорій:

  • сім’ї учасників АТО/ООС, які самостійно займаються вихованням дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, сім’я заявника є багатодітною, заявник, дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, але їм не встановлена інвалідність, заявники, яким встановлена інвалідність внаслідок загального захворювання, а також заявники, житло яких зруйновано внаслідок пожежі та які не мають здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя;
  • учасники АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю І-ІІІ групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • учасники АТО/ООС, які належать до учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності;
  • сім’ї учасників АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини;
  • діти, один з батьків яких загинув (помер) під час участі в АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини;
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, один з батьків яких загинув (помер) під час участі в АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини;
  • учасники АТО/ООС, які потребують відшкодування витрат на дороговартісне лікування та придбання дороговартісних лікарських препаратів та засобів, які не входять до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333;
  • сім’ї Героїв Небесної Сотні;
  • діти Героїв Небесної Сотні;
  • особи, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у Революції Гідності.

  Виплата грошової допомоги здійснюється Департаментом на підставі рішення комісії Київської обласної державної адміністрації з питань надання грошової допомоги учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, а також родинам Героїв Небесної Сотні та учасникам Революції Гідності (далі – Комісія) у встановленому законодавством порядку на особистий рахунок заявника, відкритий у банківській установі в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті, протягом фінансового року.

Для отримання грошової допомоги заявник чи його представник, особисто або поштою, звертається  та надає відповідні документи, зазначені в підпунктах 1-12 цього пункту до відділу соціального захисту населення Баришівської селищної ради за адресою: смт Баришівка, вул. Київський шлях, 48 (другий поверх каб. 201)

1) Для розгляду питання про виплату одноразової грошової допомоги сім’ям учасників АТО/ООС, які самостійно займаються вихованням дітей, мають на утриманні дитину з інвалідністю, сім’я заявника є багатодітною, заявник, дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, але їм не встановлена інвалідність, заявники, яким встановлена інвалідність внаслідок загального захворювання, а також заявники, житло яких зруйновано внаслідок пожежі та які не мають здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя подається:

заява на голову Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання заявника) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги (згідно з Інструкцією щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року № 345 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2006 року за № 1098/12972) (далі – декларація про доходи та майновий стан осіб);

акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, форма якого затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України          від 28 квітня 2004 року № 95 «Про затвердження форми Акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302 (далі – акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї);

довідка органу соціального захисту (райдержадміністрації, виконавчого органу) за місцем проживання заявника щодо отримання (неотримання) матеріальної/грошової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету;

копія довідки (якщо заявник є внутрішньо переміщеною особою), виданої за формою, визначеною Порядком оформлення i видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (із змінами), з відміткою про фактичне місце проживання на території Київської області (далі – довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи);

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

заяви на голову Комісії від інших членів сім’ї (матері, батька, дружини, повнолітніх дітей, братів, сестер, які зареєстровані на території Київської області) про незаперечення отримання грошової допомоги заявником;

відповідний документ, що підтверджує належність особи до певної категорії, а саме:

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за формою згідно з додатком 1 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами) (далі – довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції) або копія посвідчення учасника бойових дій;

копія документа, який підтверджує, що заявник самостійно займається вихованням дитини/дітей (рішення суду про позбавлення батьківських прав або свідоцтво про смерть одного з батьків);

копія документа, який підтверджує, що заявник має на утриманні дитину з інвалідністю (посвідчення отримувача державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю);

копія документа, який підтверджує, що сім’я заявника є багатодітною (посвідчення батьків багатодітної сім’ї);

копія документа, який підтверджує, що заявник, дружина/чоловік заявника мають тяжкі захворювання, але їм не встановлена інвалідність (виписний епікриз, консультативні висновки, свідоцтво про хворобу тощо);

копія документа, який підтверджує, що заявнику встановлено інвалідність внаслідок загального захворювання (посвідчення особи з інвалідністю);

копія документа, який підтверджує, що житло заявника зруйновано внаслідок пожежі (акт про пожежу);

2) Для розгляду питання про виплату одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, які належать до осіб з інвалідністю І-ІІІ групи внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», подається:

заява на голову Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання заявника) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

довідка органу соціального захисту (райдержадміністрації, виконавчого органу) за місцем проживання заявника щодо отримання (неотримання) матеріальної/грошової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету;

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копія посвідчення учасника бойових дій;

копія постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;

довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності;

копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (якщо заявник є внутрішньо переміщено особою);

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів.

Якщо протягом двох років учаснику АТО/ООС, який отримав одноразову грошову допомогу з обласного бюджету відповідно до заходів 1.1, 1.3 – 1.5, 1.9 Київської обласної комплексної програми соціальної підтримки в Київській області учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, а також родин Героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 27 квітня 2018 року                          № 399-21-VIІ (зі змінами) (далі – Програма 2018-2020), або заходів 1.1, 1.3- 1.5 Програми, у зв’язку з погіршенням стану здоров’я або після первинного встановлення інвалідності під час повторного огляду буде встановлено вищу групу інвалідності, що дає йому право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, виплата провадиться з урахуванням раніше виплаченої суми.

У разі зміни групи інвалідності, її причини або ступеня втрати працездатності понад дворічний термін після первинного встановлення інвалідності виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку із змінами, що відбулися, не здійснюється;

3) Для розгляду питання про виплату одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, які належать до учасників бойових дій відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, подається:

заява на голову Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання заявника) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копія посвідчення учасника бойових дій;

довідка органу соціального захисту (райдержадміністрації, виконавчого органу) за місцем проживання заявника щодо отримання (неотримання) матеріальної/грошової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету;

копія постанови військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;

довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення відсотка втрати працездатності із зазначенням причинного зв’язку втрати працездатності;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (якщо заявник є внутрішньо переміщеною особою);

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

4) Для розгляду питання про виплату одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини, всіма членами сім’ї, які мають право на отримання цієї грошової допомоги, відповідно подається:

заява на голову Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання заявника) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

копія свідоцтва про смерть;

довідка органу соціального захисту (райдержадміністрації, виконавчого органу) за місцем проживання заявника щодо отримання (неотримання) матеріальної/грошової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету;

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

копія посвідчення «Члена сім’ї загиблого» або довідка, що підтверджує статус «Члена сім’ї загиблого», видана органами соціального захисту населення за місцем реєстрації;

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копія посвідчення учасника бойових дій;

копія документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, з якого вбачається, що вона не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;

заяви на голову Комісії від інших членів сім’ї (матері, батька, дружини, повнолітніх дітей, братів, сестер та утриманців загиблого, які зареєстровані на території Київської області) про відмову від отримання грошової допомоги на користь одного або декількох членів сім’ї;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (якщо заявник є внутрішньо переміщеною особою);

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів.

У випадку отримання допомоги кількома членами сім’ї загиблого за рішенням Комісії грошова допомога розподіляється в рівних частинах;

5) Для розгляду питання про виплату щорічної одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули (померли) під час участі в АТО/ООС, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини, всіма членами сім’ї, які мають право на отримання цієї грошової допомоги, відповідно подається:

заява на голову Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання заявника) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

копія свідоцтва про смерть;

довідка органу соціального захисту (райдержадміністрації, виконавчого органу) за місцем проживання заявника щодо отримання (неотримання) матеріальної/грошової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (якщо заявник є внутрішньо переміщеною особою);

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

копія посвідчення «Члена сім’ї загиблого» або довідка, що підтверджує статус «Члена сім’ї загиблого», видана органами соціального захисту населення за місцем реєстрації місця проживання;

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копія посвідчення учасника бойових дій особи, яка загинула (померла) під час участі в АТО/ООС, смерть якої пов’язана із захистом Батьківщини;

копія документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, з якого вбачається, що вона не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;

заяви на голову Комісії від інших членів сім’ї (матері, батька, дружини, повнолітніх дітей, братів, сестер та утриманців загиблого, які зареєстровані на території Київської області) про відмову від отримання грошової допомоги на користь одного або декількох членів сім’ї;

У випадку отримання допомоги кількома членами сім’ї загиблого за рішенням Комісії грошова допомога розподіляється в рівних частинах;

6) Для розгляду питання про виплату щомісячної адресної грошової допомоги дітям, один з батьків яких загинув (помер) під час участі в АТО/ООС, смерть якого пов’язана із захистом Батьківщини, подається:

заява на голову Комісії від законного представника дитини;

копії сторінок паспорта представника дитини у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання заявника) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків представника дитини (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копія свідоцтва про народження дитини;

копія свідоцтва про смерть одного з батьків, який загинув (помер) під час участі в АТО/ООС, смерть якого пов’язана із захистом Батьківщини;

довідка органу соціального захисту (райдержадміністрації, виконавчого органу) за місцем проживання заявника щодо отримання (неотримання) матеріальної/грошової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (якщо заявник є внутрішньо переміщеною особою);

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

копія посвідчення «Члена сім’ї загиблого» або довідка, що підтверджує статус «Члена сім’ї загиблого», видана органами соціального захисту населення за місцем реєстрації місця проживання;

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копія посвідчення учасника бойових дій особи, яка загинула (померла) під час участі в АТО/ООС, смерть якої пов’язана із захистом Батьківщини;

копія документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, з якого вбачається, що вона не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;

7) Для розгляду питання про виплату щомісячної адресної грошової допомоги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, один з батьків яких загинув (помер) під час участі в АТО/ООС, смерть якого пов’язана із захистом Батьківщини, подається:

заява на голову Комісії від законного представника дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (далі – опікуна/піклувальника);

копії сторінок паспорта опікуна/піклувальника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання заявника) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків опікуна/піклувальника (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копія свідоцтва про народження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

копія рішення органу опіки, піклування щодо встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

копія документа про призначення опікуна/піклувальника;

копія свідоцтва про смерть одного з батьків, який загинув (помер) під час участі в АТО/ООС;

копія свідоцтва про смерть або рішення суду про позбавлення батьківських прав іншого з батьків;

довідка органу соціального захисту (райдержадміністрації виконавчого органу) за місцем проживання заявника щодо отримання (неотримання) матеріальної/грошової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (якщо заявник є внутрішньо переміщеною особою);

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

копія посвідчення «Члена сім’ї загиблого» або довідка, що підтверджує статус «Члена сім’ї загиблого», видана за місцем реєстрації місця проживання;

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копія посвідчення учасника бойових дій особи, яка загинула (померла) під час участі в АТО/ООС, смерть якої пов’язана із захистом Батьківщини;

копія документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, з якої вбачається, що вона не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства;

8) Для відшкодування витрат на дороговартісне лікування учасникам АТО/ООС подається:

заява на голову Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання заявника) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копія посвідчення учасника бойових дій;

для внутрішньо переміщених осіб – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

декларація про доходи та майновий стан осіб;

довідка органу соціального захисту (райдержадміністрації, виконавчого органу) за місцем проживання заявника щодо отримання (неотримання) матеріальної/грошової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету;

довідки медичного закладу, що підтверджують проведене дороговартісне лікування травми або захворювання, які отримані або загострилися у зв’язку з участю в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил із зазначенням діагнозу (виписний епікриз, консультативні висновки, свідоцтво про хворобу);

копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

копія постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання;

довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності;

фінансовий документ про оплату дороговартісного лікування особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (рахунок-фактура, акт виконаних робіт, касові чеки на лікарські засоби та вироби медичного призначення за період перебування на стаціонарному лікуванні);

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

9) Для відшкодування витрат на придбання дороговартісних лікарських препаратів та засобів, які не входять до Національного переліку, учасникам АТО/ООС подається:

заява на голову Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання заявника) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції або копія посвідчення учасника бойових дій;

для внутрішньо переміщених осіб – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

декларація про доходи та майновий стан осіб;

довідка органу соціального захисту (райдержадміністрації, виконавчого органу) за місцем проживання заявника щодо отримання (неотримання) матеріальної/грошової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету;

довідка медичного закладу із зазначенням діагнозу, що підтверджує необхідність придбання дороговартісних лікарських препаратів та засобів, які не входять до Національного переліку, для лікування травми або захворювання, які отримані або загострилися у зв’язку з участю в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил;

фінансовий документ, що підтверджує придбання дороговартісних лікарських препаратів та засобів, які не входять до Національного переліку, під час перебування на стаціонарному лікуванні учасника АТО/ООС (рахунок-фактура, акт виконаних робіт, касові чеки на лікарські засоби та вироби медичного призначення за період перебування на стаціонарному лікуванні);

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

10) Для розгляду питання про виплату щорічної одноразової грошової допомоги сім’ям Героїв Небесної Сотні всіма членами сім’ї, які мають право на отримання цієї грошової допомоги, відповідно подається:

заява на голову Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання заявника) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копії документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);

копія свідоцтва про смерть;

довідка органу соціального захисту (райдержадміністрації, виконавчого органу) за місцем проживання заявника щодо отримання (неотримання) матеріальної/грошової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету;

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

копія посвідчення «Члена сім’ї загиблого» або довідка, що підтверджує статус «Члена сім’ї загиблого», видана органами соціального захисту населення за місцем реєстрації;

заяви на голову Комісії від інших членів сім’ї (матері, батька, дружини, повнолітніх дітей, братів, сестер та утриманців загиблого, які зареєстровані на території Київської області) про відмову від отримання грошової допомоги на користь одного або декількох членів сім’ї (за наявності).

У випадку отримання допомоги кількома членами сім’ї за рішенням Комісії грошова допомога розподіляється в рівних частинах;

11) Для розгляду питання про виплату щомісячної адресної грошової допомоги дітям Героїв Небесної Сотні подається:

заява на голову Комісії від законного представника дитини;

копії сторінок паспорта представника дитини у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про місце реєстрацію місця проживання заявника) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків представника дитини (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копія свідоцтва про народження дитини;

копія свідоцтва про смерть;

довідка органу соціального захисту (райдержадміністрації, виконавчого органу) за місцем проживання заявника щодо отримання (неотримання) матеріальної/грошової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету;

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів;

довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

копія посвідчення «Члена сім’ї загиблого» або довідка, що підтверджує статус «Члена сім’ї загиблого», видана органами соціального захисту населення за місцем реєстрації місця проживання;

12) Для розгляду питання про виплату одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі в Революції Гідності, подається:

заява на голову Комісії;

копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання заявника) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;

копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);

копія посвідчення «Постраждалий учасник Революції Гідності»;

копії документів, що підтверджують отримання особою тяжких, середніх або легких тілесних ушкоджень під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;

довідка органу соціального захисту (райдержадміністрації, виконавчого органу) за місцем проживання заявника щодо отримання (неотримання) матеріальної/грошової допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (якщо заявник є внутрішньо переміщеною особою);

довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів.

Нагору