ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

НА ТЕРИТОРІЇ  БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Виконавчий комітет Баришівської селищної ради оголошує про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Баришівської селищної територіальної громади Київської області, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком. Рішенням від 07.06.2024 №194 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Баришівської селищної територіальної громади Київської області» затверджено склад конкурсної комісії  та конкурсну документацію, розроблену згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150.

 1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Баришівської селищної ради (07501, Київська область, Броварський район, селище Баришівка, вул. Центральна, буд. 27).

 1. Прізвище, посади та номери контактних телефонів осіб (особи), уповноважених (ної) здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.

Святюк Євгеній Петрович – голова конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Баришівської селищної територіальної громади Київської області; Мусієць Віта Іванівна – секретар конкурсної комісії, тел. (04576) 5-49-47; 066-864-38-85.

 1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

3.1. ціна послуги, що включає витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м2 загальної площі багатоквартирного будинку;

3.2. рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

3.3. наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

3.4. фінансова спроможність учасника конкурсу;

3.5. наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства. 

 1. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

 В складі конкурсної пропозиції учасники конкурсу подають:

4.1. розрахунок ціни на послугу з управління баатоквартирним будинком за формою;

4.2. для підтвердження рівня забезпеченості учасника Конкурсу матеріально-технічною базою подається довідка за формою, де вказано перелік майна з носіями підтверджуючих документів, якими встановлено право власності або право користування;

4.3. наявність персоналу підтверджується довідкою у довільній формі;

4.4. для підтвердження фінансової спроможності учасник подає виписку з банківського рахунку про наявність коштів;

4.5. для підтвердження досвіду роботи учасник подає довідку у довільній формі про наявність досвіду роботи у сфері ЖКХ з підтверджуючими копіями документів.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 1. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Огляд об’єктів конкурсу буде проводиться з 17.06.2024 по 19.06.2024 (години огляду попередньо узгоджуються).

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до огляду.

 1. Станом на 01.06.2024 загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій складає:
  • по об’єкту конкурсу №1 – 1 857 490 грн. 92 коп.;
  • по об’єкту конкурсу №2 – 2 232 993 грн. 19 коп.;
  • об’єкту конкурсу №3 – 233 313 грн. 36 коп.

Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі – відсутні.

 1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 07501, Київська обл., Броварський район, селище Баришівка, вул. Центральна буд. 27 – адмінприміщення Баришівської селищної ради.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: до 17.00 год. 00 хв.
 9 липня 2024 року, що складає більше 30 (тридцяти) календарних днів з дати опублікування 07.06.2024 в друкованому засобі масової інформації (щотижневій газеті «Баришівський вісник») інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями буде здійснено на засіданні конкурсної комісії, яке відбудеться в залі засідань селищної ради за адресою: вул. Центральна, 27,  селище Баришівка Броварського району Київської області 10 липня 2024 року об 10 год. 00 хв. в присутності членів конкурсної комісії та учасників конкурсу (уповноважених ними осіб), що подали конкурсні пропозиції.

Нагору