КОНКУРС НА ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ І ГУРТОЖИТКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Оголошення

про проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквартирних будинків і гуртожитків комунальної власності на ткриторії Баришівсської селищної ради

 Відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  України від 13.06.2016р. № 150, рішення  виконавчого комітету Баришівської селищної ради від 18.05.2021р.  № 121 «Про проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквартирних  будинків і гуртожитків комунальної власності  на території Баришівської селищної ради Київської області», виконавчий комітет Баришівської селищної ради оголошує конкурс щодо призначення управителя    з  управління багатоквартирними будинками на території Баришівської селищної ради Київської області.

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Баришівської селищної ради, 07501, Київська область, Баришівський район, смт. Баришівка, вул. Центральна 27, e-mail – baryshivka-rada@baryshivska-gromada.gov.ua.

Прізвище та посада, номер телефону особи, уповноваженої здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу: Данчук Жанна Віталіївна – голова конкурсної комісії; Мусієць Віта Іванівна – секретар конкурсної комісії; тел. (04576) 5-49-47, 4-18-02.

Найменування об’єктів конкурсу:  багатоквартирні будинки в с.Морозівка (об’єкт конкурсу № 1, загальна площа житлових приміщень – 18,6 тис.кв.м.), Гуртожиток в с.Коржі по пров.Шкільний №1 (об’єкт конкурсу № 2, загальна площа житлових приміщень – 1363,3кв.м.) , Гуртожиток в с.Гостролуччя по вул.Зелена №1 (об’єкт конкурсу № 3, загальна площа житлових приміщень – 1017,0кв.м.), в яких не створено об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, і  співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

№ з/п

Критерії оцінки

Кількість балів

1

Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку»,  зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м2  загальної площі об’єкта конкурсу

35

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

15

3

Наявність персоналу, що відповідає  кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

15

4

Фінансова спроможність учасника конкурсу

15

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства            

20

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначається:«На конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку», назва об’єкта конкурсу (групи будинків), повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу (за наявності).

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасником для їх оцінювання.

Для участі в конкурсі майбутній учасник подає заяву згідно додатку до конкурсної документації.

До заяви учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції подаються наступні документи  для їх оцінювання:

 1. Документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер» (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії менеджер» (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця).
 2. Засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу.
 3. Засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу.
 4. Засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період (баланс Ф-1, звіт про фінансові результати Ф-2).
 5. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
 6. Засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ).
 7. Засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку).
 8. Довідка учасника, що містить інформацію про рівень його забезпеченості матеріально-технічною базою (додаток 4 до Конкурсної документації).
 9. Оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про персонал (додаток  5 до Конкурсної документації);
 10. Конкурсна пропозиція по об’єкту конкурсу (додаток 6 до Конкурсної документації);
 11. Розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо, (додаток 7 до Конкурсної документації);
 12. Засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта конкурсу окремо.

Учасники мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші  документи, що підтверджують досвід  роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них.

Доступ до об’єктів конкурсу та їх огляд буде проводитись з 01.06.2021р. по 22.06.2021р. з 10:00 до 15:00 годин. 

Учасники конкурсу, які бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної  комісії не пізніше ніж за день до огляду.

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.05.2021р.:

 1. Об’єкт конкурсу № 1 (с.Морозівка) – 221,2 тис.грн.

 Невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі – відсутні.

Місце і спосіб надання конкурсної документації.

Конкурсна документація розміщена на офіційному веб-сайті Баришівської селищної ради Київської області.

За бажанням учасника конкурсна документація з додатками надається особисто  організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

 Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 16год.00хв. 30 червня  2021 року, що складає більше 30 (тридцяти) календарних днів з дати опублікування 22.05.2021р. в друкованому засобі масової інформації (щотижневій газеті «Баришівський вісник») повідомлення про проведення конкурсу.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями буде здійснено 01 липня  2021р. (на наступний день після закінчення строку їх подання) на засіданні конкурсної комісії, яке відбудеться в приміщенні залу засідань Баришівської селищної ради (смт.Баришівка, вул.Центральна 27) о 10год.00хв. в присутності членів конкурсної комісії та учасників конкурсу (уповноважених ними осіб), що подали конкурсні пропозиції.

 Додаткова інформація:

Адреса веб-сайту, на якому організатором конкурсу додатково розміщується інформація про конкурс: https://baryshivska-gromada.gov.ua/.

Конкурсна комісія з призначення управителя багатоквартирних будинків , затверджена додатком №3 до рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ади від 18.05.2021 №121

Завантажити (ZIP, 63KB)

 

Нагору