ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ РОДИННИХ ВІДНОСИН

Родинні відносини (споріднення)  – кровний зв’язок між людьми, з наявністю якого у людини виникають відповідні юридичні наслідки, тобто, виникнення, зміна чи припинення прав та обов’язків:

 • право на спадщину,
 • право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника,
 • одержання компенсації тощо.

Встановлення факту родинних відносин здійснюється судом в порядку окремого провадження.

Суд не може відмовити в розгляді заяви про встановлення факту родинних відносин з мотивів, якщо заявник не може вирішити це питання шляхом встановлення неправильності запису в актах громадянського стану.

Куди необхідно звернутися з відповідною заявою?

Заява фізичної особи про встановлення факту родинних відносин, подається в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд за місцем його проживання. Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту, що має юридичне значення, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду України.

Хто може звернутися до суду?

Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника, плюс зацікавлених осіб. Заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути:

 • спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину, як за законом, так і за заповітом, і для яких в зв’язку з встановленням факту родинних відносин повинні наступити певні юридичні наслідки;
 • особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, і яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні стосунки;
 • інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб;
 • прокурор (про встановлення факту родинних відносин осіб, інтереси яких він представляє за законом).

У той же час справи про встановлення факту родинних відносин з метою отримання спадщини не можуть розглядатися судами, якщо заявник, відповідно до статті 1224 Цивільного кодексу України, відсторонений від права на спадкування. Разом з заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть брати участь і зацікавлені особи з метою захисту своїх інтересів або інтересів держави.

Зацікавленими особами у справах про встановлення факту родинних відносин в залежності від мети встановлення цього факту можуть бути і інші особи, що мають право на спадщину (брати, сестри, онуки, особи, на користь яких складено заповіт, усиновлені, територіальна громада при відсутності інших спадкоємців за законом і заповітом).

Які документи необхідно додати до заяви?

Заява про встановлення факту родинних відносин має відповідати як загальним правилам за змістом і формою позовної заяви, встановленим статтею 119 ЦПК України, так і вимогам щодо його змісту, передбаченим статтею 258 ЦПК України. Зокрема, в заяві має бути зазначено:

 • який факт заявник просить встановити та з якою метою;
 • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
 • докази, що підтверджують наявність цього юридичного факту (акти, анкети, автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового і особистого характеру, особисті справи, рішення судів, ордери на вселення, обмінні ордери, господарські книги, виписки з будинкових книг та інші документи, які містять відомості про родинні стосунки людини);
 • довідки органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість відновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів громадянського стану;
 • пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємини померлого із заявником.

Зверніть увагу, що суд може відхилити вимоги позивача, що вимагає зафіксувати наявність родинних зв’язків. Причин безліч – наприклад, була можливість встановити наявність родинних зв’язків іншим способом, або недостатньо представлених доказів, або виявлені істотні помилки в пред’явлених суду документах.

За більш детальною інформацією та з будь-яких інших юридичних питань, звертайтеся до відділу «Баришівське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а, (2 поверх) або за телефоном: 4-18-83

Нагору