В Баришівській селищній раді розпочато проведення семінарів-навчання для стуктурних підрозділів щодо вимог безпеки праці та трудового законодавства

Головний спеціаліст, інспектор праці відділу економічного розвитку та залучення інвестицій Баришівської селищної ради Сергій Васильович Галецький ознайомив присутніх з основними положеннями реалізації конституційного права працівників щодо охорони їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, належних, безпечних і здорових умов праці.

Проінформував учасників семінару-навчання про вимоги Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Кодексу законів про працю України тощо.

Було відзначено, що державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Державна політика базується на пріоритеті життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і нешкідливих умов праці.

Під час заходу Сергій Васильович Галецький звернув увагу працівників  на те, що умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, експлуатація техніки, механізмів, устаткування та інших засобів, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства з охорони праці.

«Попередження порушень у сфері охорони праці є запорукою збереження життя та здоров’я працівників, недопущення аварій та нещасних випадків», – наголошує фахівець Баришівської селищної ради.

Нагору