«Щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги в Баришівській територіальній громаді»

З метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами в Баришівській ТГ організовано інклюзивне навчання у 8 закладах загальної середньої освіти (27 дітей, 24 класи) та у 8 закладах дошкільної освіти (17 дітей, 17 груп).

Для створення оптимальних умов для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються на інклюзивному навчанні створено ресурсні кімнати. Кімнати забезпечені відповідним обладнанням для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг за місцем навчання. Матеріально-технічна база ресурсних кімнат поповнюється щорічно відповідно до наказу МОН України від 23.04.2018  № 414 «Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти».

Ресурсні кімнати створені у наступних закладах освіти Баришівської ТГ:

–        Баришівський НВК;

–        Волошинівський НВК ім.. Р. Лужевського;

–        Рудницький НВК;

–        Лукашівський НВК;

–        Селищанський НВК;

–        Морозівський НВК;

–        ЗДО «Промінь»;

–        ЗДО «Чебурашка»;

–        Дошкільний підрозділ Морозівського НВК;

У 2022 році планується створення ще 2-х ресурсних кімнат: ЗДО «Золотий ключик» та Гостролуцький НВК.

З 27 дітей в закладах загальної середньої освіти, які перебувають на інклюзивному навчанні, корекційно-розвиткові послуги отримують у таких закладах:

–        Баришівський НВК (вчителі-логопеди, практичні психологи);

–        Баришівська ЗОШ ім.. М Зерова (вчителі-логопеди, практичні психологи);

–        Волошинівський НВК ім.. Р. Лужевського (практичний психолог);

–        Селищанський НВК, дошкільний підрозділ (практичний психолог);

–        Гостролуцький НВК, дошкільний підрозділ (практичний психолог);

–        ЗДО «Золотий ключик» (вчитель-логопед, практичний психолог);

–        ЗДО «Теремок» (вчитель-логопед, практичний психолог);

–        ЗДО «Промінь» (практичний психолог);

21 липня 2021 року №765 вступила в дію Постанова Кабінету Міністрів України «Зміни, що вносяться до Постанов Кабінету Міністрів України, щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами», яка вносить зміни до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, а саме: першочерговим завданням ІРЦ є – проведення комплексної оцінки розвитку дитини (в тому числі повторної). На проведення комплексної оцінки відводиться 30 днів з моменту подачі заяви, 10 днів фахівці готують висновок. Кожна з методик потребує близько 2 годин безпосередньої роботи з дитиною, та може ділитися на декілька днів. Тривалого часу потребує обробка результатів та спостереження за дитиною в звичних для неї умовах (заклад освіти, місце проживання). Вторинним завданням ІРЦ є – здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб з особливими освітніми потребами (надання рекомендацій закладам освіти, консультації батьків, участь в команді психолого-педагогічного супроводу) та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуги особам з особливими освітніми потребами.

На даний час ІРЦ забезпечений такими фахівцями (консультантами): практичний психолог, вчитель-логопед та вчитель-дефектолог. Фахівці (консультанти) ІРЦ надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові  послуги особам з особливими освітніми потребами:

–        дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;

–        дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу.

Нагору