РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Відповідно до норм статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Право на звернення до органів державної влади надається громадянам України ст. 40 Конституції України, відповідно до якої усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Спрощення доступу до інформації

З урахуванням розвитку стратегічних пріоритетів державної політики, для забезпечення прозорості роботи та відкритості суб’єктів владних повноважень, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, а також інформації, що становить суспільний інтерес, Верховною Радою України прийнято Закон № 2939.

– Закон № 2939 загалом має процедурний характер — передбачає механізм права на доступ до інформації у спосіб подання запитів на інформацію, а також виконання обов’язку розпорядниками інформації оприлюднювати інформацію про свою діяльність.

– Закон № 2939 дає змогу для широкого ознайомлення з інфраструктурою державних процесів та містить низку нових важливих юридичних новел як порівняно з чинними раніше нормами

– Закону № 2657. У ньому вперше дано визначення терміна «публічна інформація», сформульовано гарантії та принципи забезпечення доступу до неї.

Наявність доступу до публічної інформації в Україні має дуже важливе значення для гармонійного розвитку громадянського суспільства та державних інституцій. Уміння громадян використовувати вільний обіг публічної державної інформації забезпечує підвищені можливості вирішення громадянами соціальних проблем і контролю влади, а також сприяє збільшенню соціальної відповідальності в роботі державних органів.

Право громадян на звернення

Одним із найважливіших заходів щодо забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні є право громадян на звернення до державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, громадських об’єднань.

Забезпечуючи громадянам України право на звернення, Закон № 393 деталізує та розвиває конституційні положення, надаючи громадянам право звертатися не тільки до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а й до об’єднань громадян, установ, організацій незалежно від форм власності, підприємств, до засобів масової інформації, посадових осіб згідно з їх функціональними обов’язками щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних і особистих прав та законних інтересів чи їх порушення.

Водночас з моменту набрання чинності Законом №2939 визначено основні аспекти реалізації цього Закону, які заслуговують на увагу читачів,

запитувачі інформації ототожнюють такі поняття:

– запит на отримання публічної інформації;

– звернення;

– надання податкової консультації;

– консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи.

При цьому дані категорії звернень є різними за такими ознаками:

– правовими підставами;

– визначенням понять;

– формами;

– строком розгляду;

– змістом;

– вимогами оформлення;

– сплатністю тощо;

За більш детальною інформацією та з будь-яких інших юридичних питань, звертайтеся до відділу «Баришівське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а, (2 поверх) або за телефоном: (04576)4-18-83

Нагору