Проведення фокус-груп…

Для окреслення основних викликiв, якi стоять перед громадським сектором та визначення шляхiв його подальшого розвитку сьогоднi представники Баришiвськоi територiальноi громади стали учасниками фокус-групи: для аналiтико-дослiдницького етапу створення нацiонального Плану дiй «Порядок денний громадянського суспiльстива Украiни». Серед учасникiв груп представники бiзнесу, органiв мiсцевого самоврядування, громадянського суспiльстива.

 “Цей проект реалiзовується за пiдтримки штатного радника голови Київської обласної державної aдмiнiстрацiї Алли Новікової , USAID вiд американського народу, Центр демократii та верховенства права. Вiрю в активний розвиток громадянського суспiльства! Разом зможемо бiльше️” – наголосила секретар Баришівської селищної ради Надія Слухай

Нагору