Пропозиції АМУ до законопроєктів про місцеве самоврядування та про місцеві держадміністрації представлені профільному Комітету!

30 вересня відбулося засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, на якому Міністерство розвитку громад та територій України презентувало проєкти нових редакцій законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».
Учасники: народні депутати, представники Робочої групи Комітету з питань впровадження реформи децентралізації в Україні та донорської спільноти.
Від Асоціації міст України у засіданні взяв участь Виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан. Він представив позицію АМУ щодо законопроєктів «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».
Асоціація міст України пропонує:
Основні зауваження до нової редакції Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»
► Відсутність часу для належного розгляду законопроєкту.
До початку роботи новообраних місцевих рад та голів залишилося близько 1,5 місяці, а до початку повноцінного функціонування новообраних місцевих рад та голів залишилося 3 місяці. Для прийняття такого законопроєкту є обов’язковим 2 читання у парламенті. Розроблення та обговорення законопроєкту здійснювалося без належного урахування позиції органів місцевого самоврядування та їх асоціацій.
► Невиправданість суттєвих концептуальних та організаційно-правових змін у поєднанні із укрупненням територіальних громад.
Законопроєкт ставить на меті докорінно переглянути майже всі питання діяльності місцевого самоврядування. Більшість із таких змін є суперечливими, редакційно недосконалими та не підтримується місцевим самоврядуванням. Зауважуємо, що час, обраний для внесення таких змін (під час виборчої кампанії) є невдалим. Окрім цього, такі зміни недоцільні до внесення змін до Конституції. Варто враховувати, що велика кількість новацій:
– значно ускладнить і без того складний перехідний період впровадження нових територіальних громад (отримання великої кількості нових повноважень, фінансових ресурсів, перебудова системи управління, набір нового персоналу);
– утворить велику кількість правових колізій при перерозподілі повноважень, оскільки не передбачає належної кількості змін до інших законів.
► Можливість ради перебирання на себе виконавчих повноважень всупереч ідеї обов’язкового розподілу публічної влади на представницьку та виконавчу (ч. 6 ст. 34).
Законопроєкт містить пряму норму, що сільська, селищна, міська рада  самостійно приймає рішення про розмежування повноважень між собою та виконавчими органами. На сьогодні таке розмежування здійснено законом. Це призведе до систематичного або ситуативного прямого втручання ради у вирішення питань головою та виконавчими органами і розбалансування місцевого самоврядування.
► Пониження статусу сільських, селищних, міських голів.
Всупереч ч. 2 ст. 141 Конституції України закладається нова модель за якої сільський, селищний, міський голова не очолює виконавчий орган ради, а лише здійснює окремі управлінські дії щодо інших виконавчих органів. Допускається факультативна можливість утворення виконавчого комітету без реальних виконавчих повноважень та без прав юридичної особи.
Дострокове припинення повноважень голови відповідною радою (ч. 5-8 ст. 26) більше не потребуватиме встановлення фактів: порушення Конституції або законів, прав і свобод громадян або не здійснення ним повноважень. Достатньо буде лише 2/3 голосів депутатів, які голосуватимуть за недовіру голові. Це грубо порушує представницький мандат голови, який він отримує на прямих виборах.
► Безвідповідальність сільських, селищних, міських рад.
Законопроєкт передбачає лише одну підставу для дострокового припинення повноважень рад – у випадку висловлення радою недовіри голові. Запропонована модель є неприйнятною, оскільки повноваження голови припиняються відразу після прийняття рішення радою, а розпуск самої ради є лише правом Верховної Ради. Тобто така рада може працювати до закінчення свого строку повноважень.
Не передбачено порядку дострокового припинення повноважень ради, якщо вона грубо порушує Конституцію, закони або нездатна приймати рішення.
Основні зауваження до нової редакції Закону «Про місцеві державні адміністрації»
► Обмеження законом та урядовими рішеннями всупереч ч.3 ст.118 Конституції права голів місцевих державних адміністрацій формувати склад відповідних адміністрацій.
► Відсутнє чітке визначення повноважень місцевих дежавних адміністрацій щодо взаємодії з районними та обласними радами.
► Відсутня процедура здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями за органами місцевого самоврядування делегованих повноважень, а також розмежування цієї компетенції з іншими органами державної влади (ч.4 ст.143 Конституції).
Асоціація міст України наголошує: нова редакція Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» є вкрай конфронтаційною та недоопрацьованою. АМУ вважає, що чинний Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» є прийнятним щонайменше до кінця 2021 року з невеликими техніко-юридичними змінами. Суттєвий перегляд цього Закону буде необхідний в контексті прийняття змін до Конституції.
АМУ переконана, що на цей час основна увага повинна бути привернута до нової редакції Закону “Про місцеві державні адміністрації”. Для розмежування повноважень між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування у вказаному Законі необхідно максимально мінімізувати управлінські функції адміністрацій та уточнити їх контрольні та наглядові повноваження за органами місцевого самоврядування.
У разі врахування позиції АМУ, всі сільські, селищні, міські ради отримають однакові повноваження з найменшими законодавчими змінами та без негативних наслідків. 
Окрім нової редакції Закону «Про місцеві державні адміністрації», обов’язковим є також прийняття законопроєкту №3651 щодо процедур реорганізації та правонаступництва органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій.
Повний запис трансляції засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування можна переглянути за посиланням.
Нагору