ПОНЯТТЯ ЗМІСТ І ФОРМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Право власності – це система правових норм, які регулюють відносини щодо володіння, користування та розпорядження майном його власником.

Стаття 316 Цивільного кодексу України (далі ЦК) визначає, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону з власної волі, незалежно від волі інших осіб.

В об’єктивному значенні право власності – це право суб’єкта володіти, користуватися та розпоряджатися належними йому матеріальними благами на власний розсуд у межах закону.

У суб’єктивному значенні право власності – це система правових норм, які закріплюють належність матеріальних благ визначеним суб’єктом, й регулюють володіння, користування та розпорядження ними, а також захист компетентності власника.

Зміст права власності складається з компетентності власника щодо володіння (може бути як законним, так і незаконним), користування та розпорядження певною річчю (ст. 317 ЦК України).

Тож до компетентності власника належать:

– право володіння;

– право користування;

– право розпорядження.

         Право володіння – встановлена законом можливість фактично панувати над річчю, мати її в себе:

– законне володіння – має правову підставу;

– незаконне володіння – володіння викраденим майном; майно, придбаним на підставі недійсного правочину (добросовісний набувач, тобто особа, котра не знала та не могла знати, що придбає майно у не правочинної особи; недобросовісний набувач – особа, яка знала, що купує майно у не правочинної особи).

         Право користування – встановлена законом можливість отримати корисні властивості (доходи, плоди) з речі, майна через її виробничу експлуатацію чи особисте споживання.

         Право розпорядження – встановлена законом можливість визначення юридичної долі речі (через її відчуження, дарування, знищення та ін..).

         Об’єкти права власності:

– рухоме та нерухоме майно;

– земельні ділянки;

– житло, квартири;

– підприємства, як майнові комплекси для здійснення підприємницької діяльності;

– інше майно;

– валютні цінності;

– грошові кошти;

– акції, цінні папери;

– інтелектуальна власність;

– тварини тощо.

         Суб’єкти права власності:

– громадяни;

– юридичні особи;

– держава Україна;

– Автономна Республіка Крим;

– іноземні держави;

– інші суб’єкти публічного права.

         Основні форми власності:

– державна;

– комунальна;

– приватна.

Набуття права власності

Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Правовідносини власності виникають, міняються та припиняються на підставі певних юридичних фактів, які називають підставами набуття права власності. Поряд із підставами існують й способи набуття права власності.

– підставами набуття права власності є: заповіт, рішення суду, договір купівлі-продажу тощо;

– способами набуття права власності є передання речі, державна реєстрація правочину або права тощо.

Для здійснення приватизації потрібні такі документи:

– заява встановленого зразка, підписана всіма повнолітніми членами сім’ї, які постійно проживають та зареєстровані в квартирі. У заяві зазначаються всі зареєстровані в квартирі (будинку) члени сім’ї, в т. ч. тимчасово відсутні й новонароджені. Підписати заяву замість тимчасово відсутнього члена сім’ї може інший член сім’ї за наявності нотаріально завіреної довіреності, що підтверджує згоду тимчасово відсутнього члена сім’ї на приватизацію житла;
– довідка про склад сім’ї наймача та про займані ними приміщення;
– технічна документація на квартиру;

– документи, що засвідчують факт використання чи не використання заявником права на приватизацію житла за попереднім місцем проживання;
– довідка з банку про використання суми житлового чека і його залишку (за умови їх наявності);

– копії документа, що підтверджують право на пільгові умови приватизації;
– квитанція про оплату послуг за оформлення документів на приватизацію;
– копії паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї;

– копія ордера на квартиру.

Зібрані документи необхідно подати до відділу приватизації житлового фонду в районній державній адміністрації за місцем знаходження житла. При цьому необхідно мати при собі паспорти всіх повнолітніх членів сім’ї та свідоцтва про народження неповнолітніх мешканців квартири (будинку).

За більш детальною інформацією та з будь-яких інших юридичних питань, звертайтеся до відділу «Баришівське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а, (2 поверх) або за телефоном: (04576)-4-18-83.

Нагору