ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на посаду головного лікаря

Правові підстави проведення конкурсу :

-рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради № 37 від 16.04.2019 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівників комунальних закладів охорони  здоров’я,  що  перебувають  у комунальній власності та затвердження Типового контракту.» ;

– розпорядження голови Баришівської селищної ради від 21.05.2019  року № 189-01-09 «Про проведення конкурсу на посаду головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Баришівська центральна районна лікарня» Баришівської селищної ради Київської області».

Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

Повне найменування Підприємства — КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАРИШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочене найменування Підприємства: — КНП «БАРИШІВСЬКА ЦРЛ»

 Юридична адреса Підприємства: Україна, 07501, Київська область, смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 126.

 Зі структурою, Статутом та основними напрямами діяльності закладу можна ознайомитись на офіційному сайті Баришівської селищної ради  (  baryshivska-gromada.gov.ua )

Дата початку конкурсу : 21 травня 2019 року

 Кінцевий термін приймання документів: 10 червня 2019 року

 Адреса приймання документів для участі у конкурсі :

07500, Київська область, смт Баришівка, Центральна, 27

 Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1до Порядку проведення конкурсу;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія ;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують     відповідність  претендента   кваліфікаційним  вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку проведення конкурсу;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Зазначені додатки до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівників комунальних закладів охорони  здоров’я,  що  перебувають  у комунальній власності  Баришівської селищної ради можна отримати через офіційний сайт селищної  ради або у виконавчому апараті Баришівської селищної ради.

 Вимоги до претендента:

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

– неподання ним необхідних документів;

– його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

– наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

– наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

 Вимоги до конкурсної пропозиції;

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

–  заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Оплата праці керівника закладу :

Посадовий оклад – 15082 грн 73 коп.

Із істотними умовами контракту можна ознайомитися на офіційному сайті Баришівської селищної ради (  baryshivska-gromada.gov.ua )

Місце проведення конкурсу :

смт Баришівка, вул. Центральна, 27, приміщення Баришівської селищної ради

 Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Тел.. 045(76) 5-23-47     baryshivka -rada@ukr.net

Про проведення конкурсу на посаду головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Баришівська центральна районна лікарня» Баришівської селищної ради Київської області

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівників закладів охорони здоров’я, що перебувають у комунальній власності Баришівської селищної ради та затвердження Типового контракту

Завантажити (DOCX, 33KB)

Нагору