Оголошення про конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється відповідно до Положення про конкурсний відбір експертів-суб’єктів оціночної діяльності та погодження виконаних ними звітів про оцінку земельних ділянок, які підлягають продажу фізичним та юридичним особам, і знаходяться в користуванні або орендуються ними, затвердженого рішенням сесії Баришівської селищної ради №443-13-07 від 20.06.2019 року, № 679-11-08 16.07.2021 року (далі – Положення) та на підставі рішення Баришівської селищної ради: №775-13-08 від 24.09.2021 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для подальшого її викупу Лановій В.І.».

Мета проведення експертної грошової оцінки:

Визначення ринкової вартості земельної ділянки комунальної власності з метою передачі  у приватну власність шляхом продажу.

Найменування об’єкту оцінки:

Забудована земельна ділянка (надана в оренду):

 площею 0,0092га, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 3220255101:01:047:0045, місцезнаходження: Київська область, Баришівський район, смт. Баришівка, вулиця Шевченка, 26а, нормативна грошова оцінка – 31 287,33 грн. (тридцять одна тисяча двісті вісімдесят сім гривень 33 копійки).

Умови конкурсу:

Претендентам необхідно надати до конкурсної комісії у запечатаному конверті конкурсну документацію, що складається з підтвердних документів та конкурсної пропозиції.

До підтвердних документів належать:

– заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1.1 до Положення);

– копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

– документи, щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки).

Усі документи та копії документів посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (для юридичних осіб).

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозиції, щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу.

Документація подається до відділу земельних ресурсів Баришівської селищної ради не пізніше як за 3 (три) дні до оголошеної дати проведення конкурсу. Учасник несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів. На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Термін виконання робіт по оцінці земельної ділянки – протягом 10 (десяти) календарних днів.

Замовник послуг з оцінки – Баришівська селищна рада.

Строк подання конкурсної документації: до 17-00 год. 04 січня 2022 року (включно).

Поштова адреса, за якою знаходиться конкурсна комісія та за якою подаються документи: 07501, Київська обл., Броварський р-н, смт Баришівка, вул. Центральна 27.

Дата, час і місце проведення конкурсу: 10 січня 2022 року; 14-00 год.; в актовому залі адміністративного приміщення Баришівської селищної ради.

Відомості про місцезнаходження Комісії, контактні телефони: 07501, Київська обл., Броварський р-н, смт Баришівка, вул. Центральна 27, e-mail: baryshivka-rada@baryshivska-gromada.gov.ua, тел.: (04576) 5-49-47.

За результатами конкурсу Баришівська селищна рада укладає з переможцем конкурсу договір про надання послуг з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки. Розрахунок за надані послуги здійснюватиметься протягом десяти банківських днів від дати підписання акта приймання-передачі робіт та після повного виконання умов договору: передачі селищній раді звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки з рецензією.

 

Голова комісії                        Демиденко О.Ф.

Нагору