ОФІЦІЙНЕ ОФОРМЛЕННЯ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Баришівська селищна рада звертає увагу роботодавців на виконання ними обов’язку своєчасно нараховувати та виплачувати заробітну плату найманим працівникам.

Статтею 24 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП)  встановлено, що працівник не може бути допущеним  до роботи без укладення  трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням власника або  уповноваженого органу та без подання до органу податкової  служби Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Трудовий договір – це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства чи фізична особа – роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

Трудовий договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений строк, та строковим, що укладається на визначений строк, встановлений за погодженням сторін або на час виконання певної роботи. Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Трудові відносини між громадянином, який наймається на роботу, та роботодавцем (юридичною або фізичною особою – підприємцем) оформлюються у письмовій формі.

При укладенні трудового договору з працівником може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути зазначена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю, тобто обмеження трудових прав у тому числі на оплату праці, на соціальний захист тощо не допускається.

Перебіг подій протягом першого місяця (або за його наслідками) в зв’язку із прийняттям на роботу працівника можна відобразити  схемою:

  • Працівник подає документи щодо працевлаштування та пише заяву на прийняття.
  • Укладається трудовий договір.
  • Складається наказ про прийняття на роботу працівника, який підписує керівник.
  • Ознайомлення працівника з локальними документами: правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією тощо.
  • Складання та подання до податкового органу Повідомлення про прийняття працівника на роботу.
  • Оформлення трудової книжки та особової картки ф. № П-2.
  • Формування особової справи працівника.
  • Зазначення даних новоприйнятого працівника у «зарплатній» звітності бухгалтерії.

Податок на доходи фізичних осіб за найманих працівників та військовий збір сплачуються (перераховуються) під час виплати заробітної плати. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документу на перерахування податку і збору до бюджету. Єдиний соціальний внесок, нарахований на заробітну плату працівників, сплачується не пізніше 20 числа наступного місяця.

 

Інспектор праці Баришівської селищної ради С.В. Галецький

Нагору