ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Згідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації», кожний громадянин України може звернутися до органу влади із запитом і отримати необхідну йому інформацію.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні (наприклад, інформація щодо використання бюджетних коштів або копія рішення сесії міської ради). Тобто йдеться про раніше створену інформацію, якою володіє розпорядник. Для відповіді на інформаційний запит розпорядник не повинен створювати нову інформацію (готувати аналітику, надавати роз’яснення тощо.

Потрібно відрізняти “Запит на інформацію” від “Звернення громадянина”. Звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги. Звернення регулюються спеціальним Законом України «Про звернення громадян». Закон України  «Про звернення громадян» не дозволяє надсилати звернення в електронній формі, воно має бути оформлене у вигляді документа і відправлене, або передане у відповідний орган.

Міністерство соціальної політики України працює над забезпеченням рівного доступу всіх до інформації, спираючись при цьому  на європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Президентом України Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

Хто має право доступу до публічної інформації?

Право на доступ до публічної інформації, відповідно до Закону, мають:

– фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства);

– громадські об’єднання без статусу юридичної особи;

– юридичні особи.

Порядок доступу до інформації

Стаття 5 Закону України “Про доступ до публічної інформації” доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

 • в офіційних друкованих виданнях;
 • на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
 • на єдиному державному веб-порталі відкритих даних;
 • на інформаційних стендах;
 • будь-яким іншим способом;

Публічна інформація з обмеженим доступом

Стаття 6. Закону України “Про доступ до публічної інформації” інформацією з обмеженим доступом є:

 • конфіденційна інформація;
 • таємна інформація;
 • службова інформація.

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог:

 • виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
 • розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;
 • шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Право на доступ до публічної інформації гарантується:

 • обов’язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію, окрім випадків передбачених законом;
 • визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;
 • максимальним спрощенням процедури подання запиту і отримання інформації;
 • доступом до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;
 • здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;
 • юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Основні принципи забезпечення доступу до публічної інформації

 • прозорість та відкритість діяльності суб’єктів владних повноважень;
 • вільне отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;
 • рівноправність, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.
 • Надання публічної інформації Міністерством соціальної політики України  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Відповідальність за ненадання інформації

Право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. За порушення Закону України “Про доступ до публічної інформації” передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 425 до 850 грн (25-50 НМДГ). Із скаргами на такі порушення слід звертатися до прокурорів.

За більш детальною інформацією та з будь-яких інших юридичних питань, звертайтеся до відділу «Баришівське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а, (2 поверх) або за телефоном: 4-18-83

Нагору