Держпраці запроваджує нові підходи запобігання травматизму

Положення Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі та практичний досвід європейських країн вказує на існування трьох головних завдань, реалізація яких забезпечує ефективне функціонування принципів безпеки та здоров’я працівників, а саме:

  • забезпечення застосування правових норм у галузі умов праці та охорони працівників під час їхньої роботи, як наприклад, норм щодо тривалості робочого дня, заробітної плати, безпеки праці, охорони здоров’я і добробуту, використання праці дітей і підлітків та з інших подібних питань, у тій мірі, в якій інспектори праці повинні забезпечувати застосування таких норм;
  • забезпечення роботодавців і працівників технічною інформацією та консультацією щодо найбільш ефективних засобів дотримання правових норм;
  • доведення до відома компетентного органу інформації про недоліки або зловживання, які не підпадають під дію існуючих правових норм.

Серед усіх цих функцій до цього часу достатньої уваги приділялося лише організації та здійсненню заходів державного нагляду, превентивна робота знаходилася лише на «другорядних ролях» і їй не було приділено достатньої уваги.

Починаючи з 2020 року Держпраці заклала основу ведення соціального діалогу для підвищення рівня безпеки та здоров’я працівників. З цією метою територіальні органи провели аналіз стану організації безпеки праці на підприємствах областей з метою визначення найбільш ризиконебезпечних галузей виробництва та на підставі проведеного аналізу розробили Профілі безпеки праці.

Для цього при кожному територіальному органі Держпраці створено постійно діючі робочі групи, до складу яких включено представників заінтересованих органів та соціальних партнерів, на засіданнях яких обговорюються найбільш пріоритетні напрями роботи, визначаються ризиконебезпечні галузі виробництва та інші питання, що стосуються безпеки праці в регіоні.

До робочих груп крім посадових осіб територіальних органів залучалися представники Федерації професійних спілок України, Федерації роботодавців України, Фонду соціального страхування України, територіальних органів Укртрансбезпеки, Національної поліції України, ДСНС, органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Всього в робочих групах задіяно близько 300 фахівців з різних організацій та установ.

На цих засіданнях були обговорені та затверджені Плани превентивної роботи територіальних органів Держпраці на 2021 рік, які формувалися на підставі аналізу рівня виробничого травматизму та пропозицій керівників суб’єктів господарювання, соціальних партнерів й органів місцевого самоврядування області.

За результатами консультацій було визначено найбільш пріоритетні напрями превентивної роботи, а саме:

  • проведення превентивних заходів з метою недопущення травматизму у працівників лісової галузі;
  • налагодження тісної співпраці із територіальними органами Укртрансбезпеки та Національної поліції України з метою підвищення рівня безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також для попередження та недопущення випадків травматизму внаслідок ДТП;
  • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо запобігання настанню нещасних випадків у закладах охорони здоров’я, а також у закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком та з підозрою на інфікування COVID-19, у тому числі з питань безпечної експлуатації кисневих балонів та систем трубопроводів з киснем.

Актуальним стало включення до пріоритетних напрямів роботи питання налагодження тісної співпраці із територіальними органами Укртрансбезпеки та Національної поліції України, адже безпека працівників під час руху дорогами загального призначення набуває пріоритетного значення через високий рівень травматизму внаслідок ДТП. За 5 місяців 2021 року травмовано 42 особи під час ДТП, у тому числі 27 – смертельно (65%).

Разом з цим, важливим завданням стало організація безпеки праці в у мовах поширення COVID-19 та його наслідків. З цією метою Міжнародною організацією праці разом з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН було розроблено рекомендації «COVID-19 і лісозаготівлі: контрольний перелік заходів профілактики і контролю», які інспектори праці використовували під час проведення превентивних заходів у суб’єктів господарювання лісової галузі, розмістили на офіційних сайтах та забезпечили розповсюдження серед підприємств та установ, які провадять діяльність у галузі лісового господарства та виконують роботи із заготівлі лісу.

Станом на 09.06.2021 інспекторами праці територіальних органів Держпраці проведено 26712 превентивних заходів, якими охоплено 30176 суб’єктів господарювання.

У середньому на одного фактичного інспектора припадає 48 превентивних заходів, проведених з початку року.

Важливість проведення превентивних заходів було доведено на практиці. Під час інформаційно-роз’яснювальної кампанії з питань використання засобів індивідуального захисту були випадки коли деякі працівники підприємств навіть не знали як правильно їх застосовувати. Їм було роз’яснено, які засоби індивідуального захисту використовувати під час виконання конкретних робіт та як правильно їх застосовувати.

Широкомасштабна інформаційно-роз’яснювальна кампанія позитивно вплинула на ставлення роботодавців й працівників до особистої безпеки, а саме на розуміння ними важливості дотримання вимог безпеки праці з метою формування культури праці, а також на зниження рівня виробничого травматизму в Україні.

За результатами аналізу рівня виробничого травматизму в Україні за 5 місяців 2021 року зареєстровано зменшення кількості загального травматизму у суб’єктів господарювання водного транспорту, котлонагляду та підйомних споруд, легкої і текстильної промисловості, ЖКГ-2 (підприємства та об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства), хімічної, нафтохімічної, нафтопереробної промисловості, енергетики, металургійної промисловості, агропромислового комплексу, що зазначено в діаграмі.

Також порівняно з аналогічним періодом минулого року в Україні зареєстровано суттєве зниження рівня смертельного травматизму в енергетиці, котлонагляді і підйомних спорудах, на транспорті та в металургійній промисловості, що відображено в діаграмі.

Разом з цим, з метою профілактики настання нещасних випадків на виробництві та інформування щодо причин їх настання, на офіційному сайті Держпраці функціонує спеціальна рубрика «Травматизм. Статистика. Причини», яка допомагає роботодавцям, працівникам та усім зацікавленим проаналізувавши найбільш поширені причини настання нещасних випадків на виробництві, вподальшому не допускати настання аналогічних нещасних випадків. На рубрику можна перейти за посиланням: https://cutt.ly/3nUzZX3

Також для оперативного інформування про стан безпеки праці в Україні та нещасні випадки, аварії, катастрофи, а також про результати їх розслідування, на сайті Держпраці функціонує спеціальна рубрика «Оперативна інформація. Нещасні випадки. Аварії», на яку можна перейти за посиланням: https://cutt.ly/OnUz2mr.

Окремо створений telegram канал «Держпраці. Оперативно про події», долучитися до якого можна за посиланням: https://t.me/dsp_events.

Закликаємо усіх роботодавців, керівників суб’єктів господарювання, відповідальних осіб за безпеку праці і усіх небайдужих до особистої безпеки та здоров’я на роботі працівників долучитися до telegram каналу з метою профілактики настання нещасних випадків та отримання актуальної інформації щодо безпеки праці, адже: «поінформований – значить озброєний».

На сьогоднішній день Держпраці продовжує системну роботу щодо профілактики та недопущення нещасних випадків на виробництві й забезпечення безпеки і здоров’я на робочих місцях із використанням сучасних та ефективних методів запобігання травматизму.

Нагору