ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Право на рівність прав і свобод, вільний розвиток своєї особистості та повагу до гідності згідно статей 21, 23 і 28 Конституції України усі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний та всебічний розвиток її особистості. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

В першу чергу це Конвенція ООН про права інвалідів. Вона визначає необхідність гарантування особам з інвалідністю доступності фізичного, соціального, економічного та культурного оточення, охорони здоров’я та освіти, а також інформації та зв’язку, що може сприяти створенню для них можливості повною мірою використовувати всіма правами людини та основоположними свободами.

Яким чином здійснюється захист прав осіб з інвалідністю?

З точки зору загальних зобов’язань у рамках Конвенції, нашою державою повинні здійснюватися наступні заходи:

– прийняття законодавчих і адміністративні заходів, направлених на заохочення прав інвалідів;

– прийняття законодавчих і інші заходів для ліквідації дискримінації;

захист і заохочення прав інвалідів в рамках всіх стратегій і програм;

– зупинення будь-якої практики відносно порушення прав людей з інвалідністю;

– забезпечення поваги державним сектором права людей з інвалідністю;

– забезпечення поваги приватним сектором та окремими особами прав інвалідів;

– проведення досліджень і розробку доступних товарів, послуг і технологій для інвалідів і заохочувати інших до проведення таких досліджень;

– забезпечення доступу до інформації про допоміжні технології для інвалідів;

– сприяння професійній підготовці по питаннях прав з Конвенції для фахівців і співробітників, які працюють з інвалідами;

– консультації і участь інвалідів в розробці і здійсненні законодавства і політики, а також в процесах ухвалення рішень, що зачіпають їх інтереси.

Слід зазначити, що дотримання зазначених вимог стосується не лише людей з інвалідністю, але й інших представників маломобільних груп населення (людей з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітних жінок, людей старшого (похилого) віку, людей з дитячими колясками тощо).

За більш детальною інформацією та з будь-яких інших юридичних питань, звертайтеся до відділу «Баришівське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а, (2 поверх) або за телефоном: (04576)4-18-83

Нагору