ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ, ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ОБМЕЖЕННЯ ДІЄЗДАТНОСТІ

Цивільна дієздатність. Надання цивільної дієздатності.

Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється Цивільним кодексом України та може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом.

Статті 30 Цивільного кодексу України, визначає дієздатність як здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Основні елементи змісту цивільної дієздатності фізичної особи:

– можливість самостійно вчиняти правочини;

– можливість нести самостійну майнову відповідальність;

– можливість складати заповіт і бути спадкоємцем;

– можливість обрати собі представника та самому бути представником.

На відміну від працездатності дієздатність зв’язана зі здійсненням фізичною особою певних вольових дій, що припускає досягнення певного рівня психічного зрілості. Критеріями дієздатності є вік і стан психічного здоров’я.

За Цивільним кодексом України розрізняються такі види дієздатності:

– повна цивільна дієздатність – має фізична особа, що досягла 18 років (повноліття), ст. 34 Цивільного кодексу України;

– неповна цивільна дієздатність – мають фізичні особи віком від 14 до 18 років (неповнолітні), ст. 32 Цивільного кодексу України;

– часткова цивільна дієздатність – мають фізичні особи, що не досягли 14 років (малолітні), ст. 31 Цивільного кодексу України.

Підстави та порядок обмеження дієздатності, фізичної особи недієздатною.

Дієздатність, як і правоздатність, припиняється з настанням смерті фізичної особи. Однак за життя вона може бути обмежена в дієздатності чи визнана недієздатною.

Під обмеженням дієздатності слід розуміти обмеження фізичній особі на підставі рішення суду самостійно складати правочини, пов’язані з розпорядженням майна, одержувати заробітну плату, пенсію, стипендію та інші види доходів. Усі ці дії вона може вчинювати лише за згодою піклувальника. Фізична особа, цивільну дієздатність якої обмежено, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини.

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона:

– страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними;

– зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо, та таким чином ставить себе чи свою сім’ю, а також і інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати у скрутне матеріальне становище.

Порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України (надалі – ЦПК України). Цивільна дієздатність є обмеженою з моменту набрання законної сили рішенням суду про це.

Особа, цивільну дієздатність якої обмежено, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, завдану іншій особі.

У разі видужання фізичної особи, цивільну дієздатність якої було обмежено, або в разі  поліпшення її психічного стану, що відновив у повному обсязі її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, суд поновлює її цивільну дієздатність. У разі припинення фізичною особою зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо суд поновлює цивільну дієздатність цієї особи.

Піклування, встановлене над фізичною особою, припиняється на підставі рішення суду про поновлення цивільної дієздатності.

Визнання фізичної особи недієздатною пов’язане, передусім, з її здоров’ям. Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Порядок визнання фізичної особи недієздатною встановлюється ЦПК України. Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням суду про це.

Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною:

– над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка;

– недієздатна фізична особа не має право вчиняти будь-які правочини;

– правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун;

– відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її опікун;

За позовом опікуна чи органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність фізичної особи, визначеної недієздатною, і припиняє опіку, якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного стану в цієї особи відновлюється здатність усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними.

За більш детальною інформацією та з будь-яких інших юридичних питань, звертайтеся до відділу «Баришівське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а, (2 поверх) або за телефоном: (04576) 4-18-8.

Нагору