Про епідемічну ситуацію з кору та заходи профілактики кору

Незважаючи на проведення систематичних додаткових заходів профілактики кору, рівень захворюваності на кір не знижується. По Київській області зареєстровано 4038 випадків кору. В нашому районі 130 випадків, це при тому, що в сусідніх районах, зокрема в Згурівському – 10 випадків, Яготинському – 17. В Бориспільському районі зареєстровано 1 летальний випадок серед дітей віком від 0 до 17 років.

Хворі на кір в нашому районі  були зареєстровані майже по всіх населених пунктах.  Так,   з початку року в інфекційне відділення поточного року поступило 157 осіб, із них   проліковано 63 хворих з діагнозом кір  з Березані, так як вони не мають інфекційного відділення, тому хворі поступали до нас, 44 хворих проліковано з селища Баришівка та 50 хворих із інших населених пунктів, не були зареєстровані хворі кором тільки  в селах Перемога та Сезенків.

Серед захворівши майже 50 відсотків становить доросле населення, у яких знижений імунітет до цієї інфекції, або і взагалі його не мають. Але ж 50 % захворіло дітей до 18 років, які повинні бути щеплені проти кору. Із усіх хворих, які були госпіталізовані до інфекційного відділення лише 18 осіб мали щеплення проти кору, інші не були щеплені, або у них були відсутні дані про проведені щеплення.

Таким чином, зберігається ризик продовження та посилення спалаху кору, так як на території громади залишається когорта дітей, які не отримали планові щеплення проти кору в попередні роки. Щепленість дітей старше 2-х років становить 63 %, а дітей старше 7 років лише 51%. Причому, в 90 відсотках не щеплені діти по причині відмови батьків від проведення профілактичного щеплення. По селищу Баришівка, згідно статистичних форм по відмовам не щеплено 279 дітей, по Садівській МА – 23 дітей, при чому 8 із них вже перехворіли кором, по Коржівській МА – 19 дітей, 11 із них не мають жодного щеплення,  по Морозівській мед амбулаторії 12 дітей, по Веселинівській МА 7 дітей, і 5 із них з однієї сім’ї, по Селищанському ФАПу 14 відмовників від усіх щеплень взагалі по релігійним переконанням.

А в Декларації прав дитини, затвердженій резолюцією Організації Об’єднаних Націй від 20.11.1959  №1389 (ХІV) чітко визначено, що кожна дитина має право на захист свого здоров’я найбільш досконалими засобами захисту. Найбільш сучасним і надійним засобом захисту людини від інфекційних хвороб на сьогодні являється вакцинація, людство кращого захисту ще не винайшло.

Динаміка виникнення нових випадків захворювання невтішна, а з початком наступного навчального року спалах може посилитись та враховуючи рівень охоплення профілактичними щепленнями дитячого населення, необхідно вжити заходів.

Для збереження життя і здоров’я наших мешканців, ми повинні в стислі терміни досягнути групового імунітету, тобто охоплення щепленнями проти кору та інших інфекційних хвороб на 95% осіб цільової групи.

В цільову групу входять діти віком до 18 років, які відвідують навчальні заклади, незалежно від місця їхньої реєстрації, які не щеплені від кору, згідно з Календарем профілактичних щеплень.

Нагадаю, що згідно статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» визначено, що прийом дітей до виховних, навчальних та оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров’я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка надається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з Календарем щеплень, затверджених наказом МОЗ від 11.08.2014 №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні».

З метою проведення додаткових заходів з імунізації населення проти кору на території громади, недопущення подальшого розповсюдження  захворюваності на кір в дитячих та учнівських колективах необхідно провести верифікацію даних по навчальних закладах щоб знати цільову групу по кожному закладу. Необхідно посилити роз’яснювальну роботу з батьками  і з кожною дитиною, залучаючи до цього медичних працівників і не допускати в дитячі колективи дітей, не щеплених без поважної причини проти кору. Право на здобуття освіти дітьми , які не мають профілактичних щеплень без поважних причин, а лише через небажання батьків, може бути реалізоване шляхом його отримання в індивідуальній формі.

Нагору