ПОРЯДОК СПАДКУВАННЯ

Поняття та підстави спадкування. Відкриття спадщини

Спадкуванням є перехід права й обов’язків (спадщини) від фізичної особи, що померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Спадкове правонаступництво є універсальним (загальним), тобто всі права та обов’язки спадкодавця переходять до спадкоємця як єдине ціле одночасно. При прийнятті спадщини спадкоємець стає носієм прав та обов’язків, які переходять до нього в порядку спадкування з моменту відкриття. Перехід спадщини до спадкоємця як єдине ціле встановлює, що він має право прийняти лише будь-яку частину спадщини.

Підстава спадкування:

закон – особа, що призивається до спадкування, має належати до кола спадкоємців за законом на момент відкриття спадщини;

заповіт – особу, яка призивається до спадкування, визначає в заповіті спадкодавець.

Право на спадкування мають особи, визначені в заповіті. У разі відсутності заповіту, визначення його недійсним, неприйняття спадщини чи відмова від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі не охоплення заповітом усієї спадщини, права на спадкування за законом набувають особи почергово.

Спадкування за законом відбувається, якщо його не змінено заповітом. Основний випадок спадкування за законом – відсутність заповіту.

Право на спадкування виникає в день відкриття спадщини.

Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, що є живими на час відкриття спадщини, а також особи, котрі були зачаті за життя спадкодавця та народжені живими після відкриття спадщини. Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи й інші учасники цивільних правовідносин.

Склад спадщини – це всі права й обов’язки, що належать спадкодавцеві на момент відкриття спадщини та не припинилися внаслідок його смерті.

Відкриття спадщини – це юридичний факт, із яким закон пов’язує початковий момент виникнення спадкових правовідносин.

Часом відкриття спадщини є день смерті особи чи день, з якого вона оголошується померлою. Фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішення суду про це. Якщо протягом однієї доби померли особи, що могли б спадкувати одна після одної, спадщина відкривається одночасно й окремо щодо кожної з них. Якщо кілька осіб, які могли б спадкувати одна після одної, померли під час спільної для них небезпеки (стихійного лиха, аварія, катастрофи тощо), припускається, що вони померли одночасно. У такому разі спадщина відкривається одночасно й окремо щодо кожної з цих осіб.

Місце відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місце відкриття спадщини є місце розташування нерухомого майна чи основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місце розташування основної частини рухомого майна.

За більш детальною інформацією та з будь-яких інших юридичних питань, звертайтеся до відділу «Баришівське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а, (2 поверх) або за телефоном: 4-18-83

Нагору