ОЛЕКСІЙ КУЛЕБА: В ОБЛАСТІ СХОВИЩАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 895 ШКІЛ І САДКІВ

https://koda.gov.ua/oleksij-kuleba-v-oblasti-shovyshhamy-zabezpecheni-895-shkil-i-sadkiv/

Нагору