Здійснення господарської діяльності суб’єктів рибного господарства, які здійснюють виробництво продукції аквакультури

Здійснення господарської діяльності суб’єктів рибного господарства, які здійснюють виробництво продукції аквакультури, чітко регламентуються Законами України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру», наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження спеціальних форм первинної документації для суб’єктів рибного господарства в галузі аквакультури» від 19.06.2012 362, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 липня 2012 року за 1126/21438, наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України» від 30.01.2013  № 45, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 11 лютого 2013 року за 240/22772.

Так, вимогами Закону України «Про аквакультуру», визначено зобов’язання cy6’ектів аквакультури, а саме: додержуватися виконання вимог нормативно-правових актів, вести спеціальні форми первинної документації, дотримуватись норм рибопродуктивності, подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, інформацію стосовно намірів розведення та/або вирощування чужорідних та немісцевих видів гідробіонтів i відповідне науково-біологічне обґрунтування, та звітну інформацію щодо обсягів виробництва продукції аквакультури у визначені строки за формою № 1 А — риба (річна) «Виробництво продукції аквакультури за 20a.», затвердженими Наказом Мінагрополітики України «Про затвердження форми звітності № lА-риба (річна) «Виробництво продукції аквакультури за 20_р.» та інструкції щодо їï заповнення» від 21 березня 2012 року N 141, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 9 квітня 2012 року за N 514/20827.

Водночас, з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до європейських стандартів та удосконалення якості збору i узагальнення даних в частині отримання повної, всебічної та об’єктивної інформації щодо обсягів виробництва продукції аквакультури, відповідно до абзацу тринадцятого статті 8 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», абзацу восьмого пункту 1 статті 8 Закону України «Про аквакультуру», абзацу тридцять першого підпункту 85 пункту 3 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124 «Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади», розроблено проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми звітності у сфері аквакультури та інструкції щодо її заповнення» (далі — Проект наказу), який, на сьогоднішній день. проходить погодження у Міністерстві юстиції України.

Необхідно звернути увагу, що Проект наказу передбачає вдосконалену форму звітності № lА-аквакультура (річна) «Звіт про аквакультуру за 20_р.», термін подання cyб’єктами аквакультури до територіального органу Держрибагентства якої – не пізніше 10 січня року, наступного за звітним.

Слід відмітити, що Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форми звітності у сфері аквакультури та інструкції щодо її заповнення» (після його погодження Міністерством юстиції України), набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Завантажити (ZIP, 216KB)

Нагору