ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ СУДОВОГО ЗБОРУ

Життя непередбачуване та може призвести до необхідності звернення громадян до суду для захисту їх порушених прав, свобод та інтересів.

Крім клопоту, пов’язаного з оформленням відповідної позовної заяви, збиранням та наданням суду доказів на підтвердження своєї правоти в суді, на плечі особи, яка звертається до суду, лягає обов’язок сплати витрат, пов’язаних з розглядом справи у суді.

Зокрема, як відомо, звертаючись до суду з позовною заявою, особа відповідно до вимог процесуального законодавства повинна сплатити судовий збір, розмір якого встановлений Законом України «Про судовий збір» (далі – Закон).

Так, за ч. 1 ст. 4 цього Закону судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Наприклад, у 2021 році мінімальний розмір судового збору для фізичних осіб становить 908 грн.

Інколи сума судового збору є непомірною для громадян, проте законодавець передбачив пільги щодо сплати судового збору, визначені вказаним Законом.

Аналіз ст. 5 Закону України «Про судовий збір» дозволяє розмежувати підстави звільнення від сплати судового збору, в залежності від суб’єкта звернення, а також, виходячи з характеру позовних вимог, з якими особа звертається до суду.

Так, незалежно від виду позову, звільняються від сплати судового збору такі особи:

– інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

– інваліди І та ІІ груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів;

– позивачі – громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Позивачі мають безумовну пільгу по сплаті судового збору та у них відсутній обов’язок надати суду квитанцію по справі такого збору у разі звернення до суду з такими позовами:

– про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі;

– про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи;

– про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення штраф (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення;

– у спорах, пов’язаних з виплатою компенсації, повернення майна, або у справах щодо спорів, пов’язаних з відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»;

– про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення;

– у справах у порядку, визначеному ст. 12 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»;

– щодо спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до п.п. 19, 20 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Також Закон встановлює пільги для певної категорії позивачів, в залежності від характеру спору, за вирішенням якого має відбуватися звернення до суду. Зазвичай такі позовні вимоги витікають із застосування конкретного законодавчого акту, або з визначених Законом правовідносин, які є підставою для звернення до суду.

Так, від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

– особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники – у справах щодо спорів, пов’язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги;

– громадяни, які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

– виборці – у справах про уточнення списку виборців;

– військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти, які призвані на навчальні (або перевірчий) та спеціальні збори, – у справах, пов’язаних з виконанням військового обов’язку, а також під час виконання службових обов’язків;

– учасники бойових дій, Герої України – у справах пов’язаних з порушенням їхніх прав;

– фізичні особи (крім суб’єктів підприємницької діяльності) – кредитори, які звертаються з грошовими вимогами до боржника щодо виплати заборгованості із заробітної плати, зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, виплати авторської винагороди та аліментів, – після оголошення про порушення справи про банкрутство, а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;

– засуджені до покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк та до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, а також особи, взяті під варту, – у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час виконання вироку відповідно до ст. 537 Кримінального процесуального кодексу України, у разі відсутності на їхніх особових рахунках коштів, достатніх для сплати судового збору.

Слід звернути увагу, що зазначені пільги осіб з відповідним статусом розповсюджуються на позовні вимоги, які витікають з цих конкретних випадків.

Для прикладу, Законом учасник бойових дій звільнений від сплати судового збору у разі звернення до суду з позовом щодо незастосування пільг, визначених в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Проте, якщо ця ж особа, яка має статус учасника бойових дій, звертається до суду з позовними вимогами, наприклад, про розірвання шлюбу, поділ майна подружжя, судовий збір має бути сплачений на загальних підставах, оскільки у такому випадку такий позов не пов’язаний з порушенням права саме учасника бойових дій, а виникає з сімейних відносин, або захисту права власності.

Звертаючись до суду з позовом, у випадках наявності визначених законом пільг, за якими звільнено від сплати судового збору, необхідно надати докази, які підтверджують статус особи (наприклад, інваліда І або ІІ групи, учасника бойових дій, Героя України, військовослужбовця тощо), приєднавши до позовної заяви копії відповідних документів.

Крім пільг, визначених для громадян, Закон передбачає звільнення від сплати судового збору певні категорії суб’єктів владних повноважень.

Так, не сплачують судовий збір під час розгляду справи:

– органи місцевого самоврядування – за подання заяви про визнання спадщини від умерлої;

– Пенсійний фонд України та його органи, органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального страхування України;

– органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчі органи міських рад, на які покладено завдання щодо розв’язання питань соціального захисту населення;

– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, структурні підрозділи виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, на які покладені функції зі здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Наведені у Законі України «Про судовий збір» випадки звільнення від сплати судового збору є вичерпними.

Водночас якщо особа, яка звертається до суду з позовом, та на яку не розповсюджуються визначені Законом пільги щодо звільнення від сплати судового збору, має незадовільний майновий стан, вона може звернутися до суду з клопотанням про відстрочення або відтерміновування, зменшення розміру або звільнення від сплати судового збору (ст. 82 ЦПК України, ст. 88 КАС України).

За більш детальною інформацією та з будь-яких інших юридичних питань, звертайтеся до відділу «Баришівське бюро правової допомоги» за адресою: смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 19а, (2 поверх) або за телефоном: 4-18-83

Нагору