Опіка/піклування

Сьогодні розповідаємо ще про одну із пріорітетних форм сімейного виховання дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування – про опіку/піклування.

Опіка та піклування — це влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних, родинних відносинах із цими дітьми, з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку, захисту їх прав та інтересів. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти років, піклування – над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у окремих випадках. Опіка, піклування над дітьми встановлюється до повноліття дитини (якщо батьки померли, покинули дитину, не можуть піклуватись про дитину за станом здоров’я тощо) або на визначений термін (батьки відбувають покарання за скоєння злочину, перебувають під слідством тощо).

Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника. При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та піклування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

Не може бути опікуном, піклувальником дитини особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, особа, позбавлена батьківських прав, а також особа, інтереси якої суперечать інтересам дитини. У разі призначення опікуна, піклувальника враховується бажання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

З питань встановлення опіки та піклування потрібно звертатись до органу опіки та піклування за місцем проживання дитини або особи, яка виявила бажання стати опікуном, піклувальником. Рішення про встановлення опіки, піклування приймається у місячний строк після подання заяви і документів до служби у справах дітей.

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

  1. Заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
  2. Довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
  3. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
  4. Копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
  5. Довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
  6. Копію паспорта;
  7. Висновок про стан здоров’я заявника, складений за відповідною формою;
  8. Довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
  9. Довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
  10. Письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, засвідчену нотаріально або написану власноручно.

Опікунам/піклувальникам призначається державна соціальна допомога в розмірі, що становить два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку, крім випадків, коли дитина знаходиться на повному державному забезпечені.

Для подання документів чи отримання консультації з питань встановлення опіки/піклування над дітьми звертайтесь до служби у справах дітей та сім’ї Баришівської селищної ради за адресою: смт. Баришівка, вул. Київський шлях, 48 (приміщення податкової) або за телефоном 097 283 08 86.

Нагору