ОГОЛОШЕННЯ про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території Баришівської селищної ради

Відповідно до підпункту 6 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи», підпункту 7 пункту 2 статті 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 (із змінами) «Про затвердження Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами»   від 16.11.2011р. №1173 «Про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів»  , рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради від 15.07.2021 № 179 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території Баришівської селищної ради», з метою впорядкування і належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на території Баришівської селищної ради,  виконавчий комітет Баришівської селищної ради оголошує конкурс з визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території Баришівської селищної ради.

1.Інформація про організатора конкурсу(повне найменування, місцезнаходження): Виконавчий комітет Баришівської селищної ради 07501 вул.Центральна,27 смт Баришівка тел.(04576) 4-18-02, e-mail:gkg@baryshivska-gromada.gov.ua.

2.Посадові особи організатора конкурсу, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Дибка Тетяна Миколаївна  –начальник відділу  комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою  апарату виконавчого комітету  Баришівської селищної ради, 07501 вул.Центральна,27 смт Баришівка тел.(04576) 4-18-02, e-mail:gkg@baryshivska-gromada.gov.ua.

  1. Підстава для проведення конкурсу: рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради від 15.07.2021 № 179 «Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території Баришівської селищної ради».
  2. Інформація про конкурс:

Найменування: Визначення виконавця послуг з поводження з побутовими відходами на території Баришівської селищної ради,

5.Територія надання послуг: Територія Баришівської селищної ради, детально зазначено в конкурсній документації (додаток 3 до конкурсної документації).

  1. Перелік послуг: вивезення і захоронення побутових відходів на зазначеній території селищної ради

7.Перелік об»єктів конкурсу детально зазначено в конкурсній документації (додаток 3 до конкурсної документації).

  1. Строк надання послуг: 5 (п’ять) років, а у разі коли в конкурсі прийме участь тільки один учасник і його пропозицію не буде відхилено – 12 (дванадцять) місяців.
  2. Місце і спосіб отримання конкурсної документації

Для участі в конкурсі його учасники подають організатору заяву, в якій зазначають:

– фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності), згоду на обробку персональних даних;

– юридичні особи –  повне найменування, код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– бажаний спосіб надання конкурсної документації (вручення особисто учаснику конкурсу (вул.Центральна  27, каб.1 (відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою апарату виконавчого комітету селищної ради) , смт Баришівка Броварський район, Київська область, поштовий індекс 07501) або надіслання електронною поштою).

Конкурсна пропозиція, яка подається учасником повинна складатися з:

 документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції;

 документального підтвердження відповідності конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу;

 документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям;

 інших документів передбачених цією конкурсною документацією.

Для участі у конкурсі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям:

1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

 надається перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, необхідних для виконання умов договору, які перебувають на балансі (в оренді), суб’єкта господарювання;

 надається довідка довільної форми про рівень зношеності техніки, наявність власної ремонтної бази (договір з спеціалізованою станцією технічного обслуговування), наявність необхідної кількості контейнерного парку тощо;

2) наявність працівників відповідної кваліфікації:

 надається довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів (водіїв, вантажників);

 надаються довідки про проходження водіями медичного огляду.

3) наявність документально підтвердженого досвіду надання послуг:

 довідку (форма довільна) про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів не менше 5 (п’яти) років;

 довідку (форма довільна) про обсяги надання послуг поводження з побутовими відходами за останній рік.

4) наявність фінансової спроможності:

 належним чином засвідчена учасником копія балансу за останній звітний період;

 належним чином засвідчена учасником копія звіту про фінансові результати за останній звітний період.

10.Подання та розкриття конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція, а також згода на розкриття конверта з конкурсною пропозицією за адресою:

07501, вул.Центральна 27, смт Баришівка

Відділ комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою  апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради . Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Дата: 25.08.2021

Час: до 16 год. 00 хв.

Конкурсні пропозиції, отримані організатором конкурсу після закінчення строку їх подання та пропозиції щодо розкриття яких немає згоди, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

На письмовий запит учасника організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

День, час, місце проведення конкурсу:

07501 вул.Центральна,27, смт Баришівка, зал засідань селищної ради

Дата: 27.08.2021

Час: 10 год. 00 хв.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день  проведення конкурсу та в час, передбачений  конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

11.Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Усі конкурсні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним вимогам і вимогам конкурсної документації та не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

Організатор конкурсу має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх конкурсних пропозицій з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Переможцем конкурсу визначається учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій :

– досвід впровадження роздільного збирання ТПВ та його здійснення протягом не менше року (оцінюється максимально у 20 балів);

– наявність власного контейнерного парку у необхідній кількості (оцінюється максимально у 20 балів);

–– вартість послуг (оцінюється максимально у 20 балів);

– рівень забезпеченості учасника конкурсу обладнанням та матеріально-технічною базою (оцінюється максимально у 20 балів);

– фінансова спроможність учасника конкурсу (оцінюється максимально у 10 балів);

– сплата місцевих податків та зборів до бюджету  Баришівської селищної ради (оцінюється максимально в 10 балів).

Максимальна сума балів – 100 (сто).

  1. Додаткова інформація:

 Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання: зазначені у конкурсній документації.

  1. У разі необхідності організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї.
  2. Адреса веб-сайту, на якому організатором конкурсу додатково розміщується інформація про конкурс: https://baryshivska-gromada.gov.ua/.

Завантажити (ZIP, 100KB)

Відділ комунальної власності житлово – комунального господарства та благоустрою апарату виконавчого комітету Баришівської селищної ради

Нагору