ГОТУЄМОСЬ ДО ПОСІВУ ОЗИМИХ ПІД УРОЖАЙ 2022 року

Вже розпочинається підготовка насіння озимих культур під урожай 2022 року. Однією з основних цілей сільськогосподарського виробництва є отримання високого врожаю з високою якістю продукції. Готуючись до сівби, особливу увагу слід звернути на стан насіннєвого матеріалу – його категорію і якість. Урожайність сортів залежить від дії багатьох факторів, тому завданням насінництва є збереження генетичного потенціалу продуктивності, збереження сортових і врожайних якостей насіння всіх рекомендованих до вирощування сортів. Саме тому  у насінницькій роботі здійснюються два основних процеси – сортозміна і сортооновлення.

Сортозаміна – це повна заміна на виробничих посівах одного старого сорту на інший новий сорт. Як правило, нові сорти істотно перевищують старі по врожайності і інших селекційно цінних ознаках. Тому, сортозаміну необхідно проводити швидко, протягом одного, максимум двох років. При цьому скоріше і повніше використовуємо біологічні і господарські переваги нового сорту, і разом з тим позбавляємось тиску хвороб і шкідників, які супроводжували старий сорт.

Сортооновлення – це заміна сортового насіння, низьких репродукцій, у якого погіршилися сортові і біологічні якості, на насіння того самого сорту, але вищих репродукцій.

Сортооновлення проводиться елітою, або першою репродукцією, в певні строки, прийняті науково-дослідною установою в зоні її діяльності. Для вчасного проведення сортооновлення суб’єкту господарювання необхідно дотримуватися певних правил:

посів проводити насінням не нижче 2-ї генерації;

сортооновлення проводити насінням категорії базове (супереліта, еліта), або сертифіковане, але не нижче 1-ї генерації;

дотримуватись технології вирощування сільськогосподарських культур, особливо на насінницьких ділянках, з метою збереження сортових та посівних якостей насіння.

З метою дотримання методичних вимог та технології вирощування в галузі рослинництва, перед сільгоспвиробниками  гостро стоїть питання сортозаміни та сортооновлення насіннєвого матеріалу озимих культур шляхом закупівлі насіння нових сучасних сортів та вже добре зарекомендованих сортів високих репродукцій.

На даний час маємо ситуацію, коли на насіннєвому ринку присутні підробки насіннєвого та садивного матеріалу. Порушуючи права інтелектуальної власності на сорт рослин, в обігу зустрічається насіння, яке не відповідає сорту та з дуже низькими показниками якості. Щоб уникнути фальсифікованого продукту при купівлі насіннєвого матеріалу озимих культур  Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області рекомендує суб’єктам господарювання звертати увагу на законодавство у сфері насінництва та розсадництва:

– так, згідно з ст. 17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» використання для сівби насіння, що немає відповідного сертифіката забороняється;

– згідно з ст. 18 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та п. 28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння або садивний матеріал», кожна партія насіння, яка призначена для реалізації повинна супроводжуватись сертифікатами, що засвідчують сортові та посівні якості та супровідними документами, відповідно для добазового і базового насіння – «Атестатом на насіння», а для сертифікованого – «Свідоцтвом на насіння»;

– згідно з ст. 21 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» насіння, що вводиться в обіг, обов’язково маркується і пакується. Перед придбанням насіння необхідно обов’язково пересвідчитись, що інформація зазначена в супровідних документах відповідає інформації нанесеній на етикетки.

– згідно з ст. 22 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» суб’єкт насінництва та розсадництва гарантує відповідність сортових та посівних якостей насіння, про що зазначається у сертифікатах. На придбане насіння гарантії діють протягом строку, визначеного в сертифікаті (для насіння озимих зернових культур термін дії сертифікату 4 місяці відповідно до ДСТУ 2240-93). Чинність сертифікатів, що супроводжують насіння можна перевірити у «Реєстрі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал».

– згідно з ст. 23 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» у разі невпевненості у відповідності показників посівних якостей придбаного насіння показникам, зазначеним у сертифікаті, що засвідчує посівні якості насіння суб’єкт господарювання не пізніше 10 календарних днів з дня придбання має право ініціювати проведення арбітражного визначення посівних якостей насіння згідно Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 за № 615.

Функції Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області полягають у захисті споживачів від придбання неякісного насіння. З метою врегулювання спірних питань між суб’єктами господарювання стосовно посівних якостей придбаного насіння ,на вимогу заявника, акредитовані лабораторії ГУ Держпродспоживслужби в Київській області здійснюють арбітражне аналізування.

 

Головний спеціаліст відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва  управління фітосанітарної безпеки та фітосанітарних заходів на кордоні ГУ Держпродспоживслужби в Київській області  Симоненко Т.В.

Нагору