Бібліографічний огляд «Вогонь скорботи в серці на віки»

Запаліть в День Скорботи свічки, запаліть,

Їхні душі в раю спочивають.
Помоліться усі, тихо жертв  пом’яніть:
“Спіть спокійно. Про Вас – пам’ятають»
 Осипчук К.Я.

Баришівська центральна бібліотека для дорослих Баришівської ЦБС відділу культури та туризму Баришівської селищної ради пропонує бібліографічний огляд «Вогонь скорботи в серці навіки»

Пам’ять – нескінченна книга, в якій все записано: і життя людини, і життя країни. Та багато сторінок вписано в історію  України кривавим і чорним.Голодомор 1932-1933 років  – «безкровна війна», нерівна, людоморська війна  проти цілого українського народу, такого працьовитого, мирного й цілком безвинного. Вирішено було голодом виморити його, винищити розбратом, ворожнечею, розруйнувати спільність людську фізично й духовно.

Трагічна пам’ять про Голодомор – то як незглибимий колодязь, у який і не хотілося б заглядати, бо ж побачимо штучне, насильницьке винищення людей.

 Під керівництвом Українського інституту національної пам’яті у 2008 році створено Національну книгу пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні, яка складається із загальнонаціонального та 18 регіональних томів, підготовлених у областях України, що постраждали від голодомору 1932–1933 років. У мартирологах зафіксовано понад 880 тис. імен людей, що померли в Україні під час цієї трагедії.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні / І. Юхновський, В. Верстюк, В. Борисенко [та ін.]. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні – унікальне за змістом, масштабами та соціальними наслідками видання. Підготовка томів здійснювалася за участю обласних державних адміністрацій, Держкомархіву, Міністерства освіти і науки, Національної академії наук України, обласних пошуково-видавничих наукових редакцій «Книга пам’яті України», десятків державних та громадських організацій, тисяч краєзнавців, архівних працівників, вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл. Видання включає 18 регіональних та окремий зведений том. Кожен том складається із вступної статті, мартирологу, документів, свідчень очевидців, фотоматеріалів та хроніки Голодомору.
На основі архівних джерел та свідчень очевидців розкриваються причини, масштаби та наслідки цієї трагічної події.
Видання розраховане на науковців, викладачів вищих навчальних закладів, істориків, соціологів, краєзнавців, всіх тих, хто цікавиться історією України.

Великий голод в Україні 1932–1933 років: в 4 т. Т. 1. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / Ін-т історії України НАНУ ; наук. ред. С.В.Кульчицький. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 840 с.

Перший том чотиритомного видання матеріалів Конгресово-президентської комісії США з питань вивчення Великого голоду в Україні 1932–1933 років містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані протягом 1983–1984 рр. і є доказом геноциду українського народу. Ключова акція уряду (конфіскація всіх продовольчих продуктів тривалого зберігання в українських селах у січні 1933 р.) була здійснена на основі усних вказівок. Тому свідчення є одним із найцінніших джерел з історії колективізації та Голодомору  в Україні 1932–1933 рр. Розповіді свідків цієї трагічної події віддзеркалюють дійсність, яку нам належить зрозуміти.
Видання розраховане як для науковців, так і для широкого кола тих, хто цікавиться історичним минулим нашої держави.

Великий голод в Україні 1932–1933 років: в 4 т. Т. 2. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / Ін-т історії України НАНУ ; наук. ред. С. В. Кульчицький. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 816 с.

Другий том чотиритомного видання матеріалів Конгресово-президентської комісії США з питань вивчення Великого голоду в Україні 1932–1933 років містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані протягом 1983–1984 рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу. Видання вміщує продовження розповідей свідків цієї трагічної події в Україні.
Видання розраховане як для науковців, так і для широкого кола тих, хто цікавиться історичним минулим нашої держави.

Великий голод в Україні 1932–1933 років : в 4 т. Т. 3. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / Ін-т історії України НАНУ ; наук. ред. С. В. Кульчицький. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 782 с.

Третій том чотиритомного видання матеріалів Конгресово-президентської комісії США з питань вивчення Великого голоду в Україні 1932–1933 років містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані протягом 1983–1984 рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу. Видання вміщує продовження розповідей свідків цієї трагічної події в Україні.
Видання розраховане як для науковців, так і для широкого кола тих, хто цікавиться історичним минулим нашої держави.

Великий голод в Україні 1932–1933 років: в 4 т. Т. 4. Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932–1933 рр. в Україні / Ін-т історії України НАНУ ; наук. ред. С. В. Кульчицький. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 622 с.

Останній том чотиритомного видання матеріалів Комісії з розслідування Голоду 1932–1933 рр. в Україні, виконавчим директором якої був відомий історик Дж. Мейс, містить підсумковий звіт із додатками. Проаналізувавши доробок нерадянських дослідників про цю трагічну подію в Україні, його особливості в контексті радянської історіографії, згадки про голодомор у радянській пресі, висвітлення цієї теми в історичній прозі, а також реакцію на голод 1932–1933 рр. за межами України, подаючи унікальні свідчення тих, хто пережив голодомор, архівні матеріали країн Заходу, зокрема матеріали італійських дипломатів, Комісія дійшла висновку, що голод 1932–1933 рр. в Україні був спланованим геноцидом, направленим на винищення українського селянства – життєдайної основи української нації.
Видання розраховане як для науковців, так і для широкого кола тих, хто цікавиться історичним минулим нашої держави.

Голодомор 1932–1933 років в Україні : документи і матеріали / упоряд. Р. Я. Пиріг. – К. : Вид. дім  «Києво-Могилянська академія», 2007. – 1128 с. –    У книзі вміщено великий комплекс документів і матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціо-гуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років. Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії голодомору в Україні. Поміщені листиЙ. Сталіна, Л. Кагановича, В. Молотова, C Косіора, В. Чубаря та інших; численні звернення селян – листи, заяви, скарги, прохання. Публікуються унікальні щоденникові записи очевидців голоду. Вміщено також матеріали зарубіжних дипломатичних представництв, організацій української еміграції, міжнародної громадськості.
Видання розраховано на науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.
 Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом = The Holodomor of 1932–1933 in Ukraine as a Crime of Genocide under International Law : [монографія] / наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 360 с.

У спільному проекті кафедри міжнародного права і Центру міжнародного захисту прав людини Національного університету «Києво-Могилянська академія» зібрано наукові праці українською та англійською мовами викладачів і студентів НауКМА, а також американських правників – дослідників голодомору 1932–1933 років в Україні. Монографія є першою спробою комплексного дослідження загальноправових (матеріальних і процесуальних) аспектів юридичної кваліфікації голодомору 1932–1933 років в Україні як злочину геноциду. Окремий розділ присвячений аналізу голодомору в ширшому контексті радянського геноциду проти української нації.

  Борисенко, В. К. Свіча пам’яті : усна історія про геноцид українців у 1932–1933 роках / Валентина Борисенко. – К. : Стилос, 2007. – 288 с.

У книзі на основі матеріалів усних свідчень розкрито глибину трагедії українського народу під час голодомору 1932–1933 років. Пропонована публікація значно доповнює спогади, раніше зібрані американським та українським дослідником Джеймсом Мейсом, письменником Володимиром Маняком і журналісткою Лідією Коваленко, Асоціацією дослідників голодоморів в Україні, членами Українського історико-освітнього товариства «Меморіал», науковцями Інституту історії HAH України, студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Людство, українське суспільство не має права забути найбільшої трагедії ХХ сторіччя, коли у стражданнях, виснажені голодом вмирали діти, молоді люди їхні батьки.

  Василенко, В. Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду : правова оцінка / Володимир Василенко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 48 с.

У книзі проаналізовано важливі питання правової оцінки геноцидного характеру голодомору 1932–1933 рр. в Україні у світлі Конвенції ООН 1948 р. про попередження злочину та покарання за нього. Основну увагу приділено обґрунтуванню наявності наміру тоталітарного комуністичного режиму СРСР знищити українську націю голодомором селян, які складали основу населення України. Порушено питання відповідальності ідеологів, організаторів, замовників та виконавців цього жахливого злочину. Зазначено, що геноцид і свідоме винищення людей є найтяжчими міжнародними злочинами відповідно до загально визначених звичаєвих норм міжнародного права, які знайшли віддзеркалення у міжнародних договорах, зокрема в Конвенції ООН 1948 р. про попередження злочину геноциду і покарання за нього, і в Римському статуті Міжнародного кримінального суду 1998 р.

  Лиха коса голодомору: 1932–1933 / П. П. Панченко, М. О. Багмет, М. А. Журба [та ін.] ; упоряд. П. П. Панченко. – К. : Україна, 2008. – 432 с.

У монографії висвітлено питання найжорстокішого злочину комуністичного режиму CРСР проти українського народу – голодомору на початку 30-х років ХХ ст. на основі вивчення документальних джерел в контексті нових осмислень та новаторських підходів. Підкреслено реальність згубної політики геноциду центральної влади стосовно селянства, що становило найчисленніший відсоток населення України, його мученицької загибелі. Видання доповнено архівними документами та спогадами очевидців страшної трагедії.

  Марочко, В. І. Голодомор 1932–1933 років в Україні : хроніка / В. І. Марочко, О. М. Мовчан. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 294 с.

Хроніко-документальне видання відтворює факти, події, явища в селах Української CPP 1932–1933 pp. – голодомору, спричиненого суцільною колективізацією, надмірними хлібозаготівлями, репресіями. Використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно-радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів.
Рекомендовано історикам, педагогам, краєзнавцям, студентам – усім, кому не байдуже трагічне минуле українського народу.

 

 Про страшні роки Голодомору на Баришівщині розповідається у книгах :

Книга Памяті  Забуттю не підлягає : Голодомор 1932-1933 рр. у Баришівському районі.-Баришівка.-2008.-271с.

  Лисивець  А.Спомини.-К.2008.-128 с.

Читаєш і подумки здригаєшся від жаху. Особливо вражають сторінки, де викарбувано слова про голод: “Немає страшнішої смерті, ніж повільна смерть від голоду”. Отак вмирала майже вся Україна.

Схилімо голови в скорботі перед невинно убієнними. Наш найсвятіший обов’язок сьогодні зберегти пам’ять про всіх невинно закатованих більшовицькою владою.

 

Шапоренко Г.О. Зав. відділом  обслуговування  Баришівської  центральної бібліотеки для дорослих

Нагору