Цілі діяльності комунального підприємства

– основною метою діяльності підприємства є забезпечення обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановленим законодавством.

 SWOT-аналіз КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня»

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ

 

• Орієнтованість на покращення інфраструктури
та менеджменту медичного закладу.

• Оптимальне керівництво.

• Чітке бачення місії і цінностей лікарні та
її місця в системі Лівобережного госпітального округу.

• Підвищення якості медичного обслуговування.

• Наявність мотивованого персоналу.

 

СЛАБКІ СТОРОНИ

 

• Недостатня кількість висококваліфікованих працівників певної
спеціалізації.

• Недостатній розвиток інфраструктури.

• Недостатня кількість та застаріле лікувально-діагностичне
обладнання.

• Існування певних недоліків у розподілі ліжкового фонду.

 

МОЖЛИВОСТІ

 

• Сприяння зацікавлених сторін щодо збільшення періодичних та
капітальних фінансових вливань відповідно до нового стратегічного напрямку.

• Покращення служби забезпечення.

• Позитивна громадська думка (позитивний імідж) з точки зору надання
медичних послуг.

• Вигоди від державного та приватного партнерства.

• Платоспроможність населення за рахунок залучення до схем
страхування та інших форм оплати медичних послуг.

 

ЗАГРОЗИ

 

• Недостатня кількість медичного персоналу
необхідної спеціалізації та кваліфікації.

• Недостатність забезпечення засобами
медичного призначення, лікарськими засобами й іншими товарами і послугами.

• Висока залежність від фінансових субсидій.

• Висока плинність кадрів

 

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ КНП «Баришівська
багатопрофільна лікарня»

Ефективне лідерство, дисципліна, наявність адекватних та стабільних
ресурсів, спільне бачення та визнанні цінності, зобов’язання та підтримка
зацікавлених сторін, ефективне спілкування, сталий партнерський зв’язок та
партнерське співробітництво, ефективне використання наявних ресурсів.

Нагору